FN's verdenstopmøde · NGO-Forum · Fagbevægelsen

I marts måned er København vært for FN's Verdens-topmøde om Social Udvikling og NGO-Forums alternative Topmøde. Regeringer fra hele verden mødes i Bella Centret og "græsrødder" og organisationer fra hele verden mødes på Holmen. Dansk fagbevægelse vil være repræsenteret på NGO-Forumet på flere niveauer: Fagligt Cuba Forum, som er dannet af københavnske fagforeninger, deltager på det alternative topmøde med repræsentanter fra dansk og cubansk fagbevægelse.

Af Henrik Hast, Fagligt Cuba Forum, Lager og Handel

Fagforeninger er vigtige i kampen for demokratiske og sociale rettigheder. Det ses tydeligt i især 3. verdens lande. Her bortføres og henrettes faglige ledere, tillidsfolk og fagligt aktive.

Fagforeninger og faglige/sociale rettigheder er ikke noget som bare er - og altid har været. Heller ikke i Danmark. Det er noget vi og generationer før os har kæmpet for at få. Uden fagbevægelsen havde vi ikke haft en "skandinavisk" velfærdsmodel. Som fagbevægelse har vi en forpligtelse til at være med til at præge kampen for sociale rettigheder - og til at understøtte befolkningsgrupper som er sat uden for indflydelse. Det gælder i Danmark som i andre samfund verden over.

Kampen mod fattigdom, sult og undertrykkelse er også en kamp for faglige rettigheder - retten til at organisere sig for at opnå bedre levevilkår.

Verdensbankens udviklingsmetoder til side sætter folkenes egen sociale udvikling og tvinger dem til at opgive retten til at bestemme over eget samfund.

Fagligt Cuba Forum mener derfor at NGO '95 skal lægge vægt på en diskussion af udviklingsmodeller. Modeller som er baseret i menneskerettigheder, frihed og ret til at bestemme over eget samfund. Fagligt Cuba Forum har derfor inviteret samarbejdspartnere fra den cubanske fagbevægelse, for at give dem mulighed for at deltage på NGO-Forum '95 i København.

Baggrunden er:

  • At Cuba er udsat for en USA-embargo, som er ved at tvinge landet økonomisk i knæ, på trods af, at FN har fordømt embargoen.
  • Den cubanske fagbevægelse er bevidst om at også deres politiske system vil ændre sig. Udenlandsk kapital vil blive investeret på Cuba og arbejdsløshed og kamp for faglige rettigheder vil blive forhold de skal kæmpe for.

Der er en skævhed ved at de rige lande er i stort overtal på såvel NGO-Forum som ved FN's Sociale Topmøde. Derfor har vi inviteret repræsentanter fra et af de fattige lande.

Fagligt Cuba Forum mener, at der i Cubas situation er elementer af hvad et NGO-Forum bør have på dagsordenen: sociale muligheder; lighed og rettigheder; et samfunds ret til at bestemme over egen udvikling. Dette sammenholdt med vores egen interesse i at diskutere bl.a. arbejdsløshed og faglige rettigheder i Danmark og EU gør, at vi deltager aktivt på NGO-Forum '95.