Gaia 15

Tema: Baskerlandet

Vinter 1996

Redaktionen: Janne Tynnell, Hasse Holst, Peter Christiansen, Sebastian Truelsen, Mads Hagen, Ulrik Wagner, Jesper Kiel og Torkil Lauesen

Layout: Hasse Holst og Liv Rex Hansen

Forsidefoto: Herrai Eginez

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri

ISSN: 0908-2492

Gaia 15

Dette interview blev lavet efter 8. marts, kvindernes internationale kampdag, med Maribel, førstekaptajn i infanteriet i EZLN. Maribel er indianer i Chiapas provinsen i Mexico og har deltaget i EZLNs kamp i 13 år. Her fortæller hun om kvindernes rolle i kampen.

AF JULIE BOSERUP, MARIA PAGELS OG MALENE BAY...


MEXICO

En tredje styrke?

De to væbnede guerrilla-styrker i Mexico, EZLN og EPR, har øjensynligt fået en ny allieret. På den mexikanske revolutionsdag, den 20. november, offentliggjorde en tredje oprørsbevægelse sit manifest. ERIP, Den Revolutionære Hær for Folkeligt Oprør, som den ny bevægelse kalder sig, erklærer i et syv sider...


af Lars Borking

— Thomas var en af mine tætte venner. Han blev slået ihjel af politiet i en demonstration. Seks måneder efter, at han var blevet gift.

På Den Internationale Højskole i Helsingør sidder Michael Susai Raj og fortæller. Han er fra Indien, og han er kasteløs. Sammen med andre...


Baskerlandsgruppen er en gruppe i Internationalt Forum. Vi støtter baskernes kamp for deres eget sprog, kultur og i kampen for større selvstændighed. Det indebefatter en støtte til den baskiske befrielsesbevægelse i deres krav til de spanske og franske regeringer om forhandlinger.

Vores arbejde består i at sætte fokus på de...


Ulrik Wagner

Baskerlandets befrielseskamp har international karakter. Senest besøgte to repræsentanter fra Herri Batasuna Enhedslistens årsmøde, hvor der bl.a blev holdt en tale på baskisk. Vi talte i den anledning med Sabin del Bado og Jolanda Jubeto. Det kom hverken til at handle om finanslov eller om, hvorvidt Enhedslisten skulle...


af Maria Pagels

"Vi ønsker, at kvinder skal anmelde vold, der bliver begået imod dem og laver derfor oplysningsarbejde omkring det. vi offentliggør af og til også voldsmandens navn og billede på plakater, der så bliver hængt rundt omkring i byen. Hvis han kommer i retten og vinder, straffer vi...


af Ulrik Wagner

Den faglige kamp står i centrum for den baskiske befrielsesbevægelse. Det er ingen tilfældighed. En styrkelse af fagbevægelsen som ideologisk kamporganisation er en forudsætning for bevarelsen af klasseindholdet i kampen, hvilket er uundværligt i vejen mod de overordnede mål. Dette er bare en af mange overvejelser, som...


IF sendte i august ’96 42 deltagere på et besøg i Gasteiz (Vitoria). Det var en god blanding af 34 danskere, to svenskere, fem norskere og en italiener bosat i Danmark. Vores "søsterorganisation" ASKAPENA havde stået for planlægningen, hvilket betød, at vi fik et tæt fyldigt program samtidig med at...


Af Klaus Tornbjerg

Mellem de grønne bjerge, 7-8 km fra Donostia, ligger den lille by Hernarni. Hernani er en af de baskiske byer, hvor der er mest politisk aktivitet, - og flest kampe mod politiet. Samme dag som Gaia besøger Hernani, er byen atter engang indhyldet i en sky af...


Af Moses Lassen

Alle EU-medlemslande har underskrevet internationale konventioner om forbud mod tortur og vilkårlige fængslinger. Men ikke alle lande overholder konventionerne. I Spanien har parlamentet åbnet for muligheden for tortur ved at gennemføre en lov, der efterlader fanger uden kontakt med omverdenen - inklusiv deres forsvarsadvokat - i fem...