Gaia 21

Sommer 1998

Redaktionen: Janne Tynnell og Torkil Lauesen

Layout: Hasse Holst

Forsidefoto: Guerilla-lejr i det sydlige Colombia

Foto: Dick Emanuelsson

Oplag: 1200

Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

ISSN: 0908-2492

Gaia 21

Newroz er en årtusindgammel mellemøstlig frihedsfest der har ilden som symbol, og som kurderne har gjort til deres nationaldag. Hvert år den 21. marts fejrer de dagen med bål, kædedanse, paroler, sange og musik, og hvert år angribes festlighederne lige så sikkert af tyrkisk militær og politi. Men det plejer...


AF: MARTIN, MEXICOGRUPPEN

Den mexicanske hær forsøgte ved en større militæraktion 9 februar 1995, at tage EZLN's ledelse, Den Hemmelige Revolutionære Indianske Komite, CCRI, til fange. Forsøget mislykkedes, og lige siden har man været vidne til, hvad der med en teknisk term kaldes "Lavintensiv krig" eller på spansk "Guerra de...


AF: ERIK PEDERSEN OG MARTIN MEDLEM AF MEXICO GRUPPEN, IF

EZLN har både før den 1. januar 1994 og måske navnlig efter spillet en hovedrolle i bestræbelserne på at organisere den folkelige modstand mod regimet i Mexico. I forsøget på at opnå demokratiske forbedringer har zapatisterne ført decideret krig mod...


OVERSAT OG REDIGERET AF: CHRIS NORMAN FRA "EL SURGENTE" EPR OG PDPR NYHEDSBREV N0. 17

Præsident Zedillos udtalelser, fremsat i Kanasin, Yucatan, den 23. januar 1998, giver et indtryk af den dobbeltstrategi, forbundsregeringen anvender for at finde en løsning på de alvorlige problemer, der kendetegner dagens Mexico.

Han udtaler: "Forbundsregeringen...


Er zapatisternes strategi en fornyelse eller er det en gang luftig poesi?

Det er spørgsmålet i det følgende tema, som samtidig præsenterer en anden mexikansk guerillabevægelse, EPR

AF MARIANA MORA

I de to første uger af 1998 stormede den mexicanske hær adskillige EZLN kommuner i Chiapas, under påskud af at...


Af Søren Lerche

Kan du fortælle mig lidt om FARCs ideologi?

Vi er en politisk-militær guerilla-organisation, som tror på marxismen-leninismen og bruger denne til at analysere colombianernes situation. Vi kæmper for at tage magten og for at skabe et anderledes og socialistisk samfund, som vil talskvinde fra FARC betyde forbedringer...


Det sydamerikanske land Colombia har i de første måneder af 1998 været scene for nye uhyggelige massakrer mod civilbefolkningnen. Krigen mellem guerillaen og regeringstyrkerne er intensiveret og i kulissen står USA måske parat til intervention.

Af Pelle Dragsted

1997 blev et af de blodigste år i den colombianske konflikt historie....


Zapatisternes strategi bliver af mange opfattet som en gang luftig poesi. Smuk, men ineffektiv og urealistisk. Sagen er, at zapatisterne tænker "magt", "styrke" og "revolution" på en anden måde end den sædvanlige og derfor har de også en anden måde at øve modstand på. Spørgsmålet er, om zapatisternes strategi er...


En kritik af venstre-nationalismen og venstre-parlamentarismen.

Af Torkil Lauesen

Hvad enten det blev et "ja" eller et "nej" til Amsterdamtraktaten den 28.5 fortsætter modstanden mod EU-projektet. Men hvad enten det blev et "ja" eller "nej" mener jeg, det er nødvendigt, vi tager strategien for modstanden op til overvejelse. EU-modstanden langt...


Chiapas og Colombia har siden 1997 været scene for en uhyggeligt eskalerende vold. Massakren den 22. december i Acteal i Chiapas, hvor 45 mistede livet, er kun toppen af isbjerget. Inden for det seneste år har 500 civile været ofre for politik motiverede drab og tusindvis af indbyggere i Chiapas...