Gaia 24

Forår 1999

Redaktion: Janne Tynnell, Christine Lundgaard, Torkil Lauesen, Irene Clausen. Stinne Lyager Bech, Signe Yde-Andersen. Pelle Dragsted. 

Layout: Christine Lundgaard og frø

Forsidefoto: Marked i Østtimor

Oplag: 1200 

Tryk: Special trykkeriet Viborg

 ISSN: 0908-2492

Gaia 24

Colombia, februar 1999: Fredssamtalerne mellem regeringen og guerillahærene der behersker store dele af landet bryder sammen gang på gang. Højrefløjens dødspatruljer optrapper terrorangrebene. Nye flygtningestrømme slutter sig til de snart halvanden million fordrevne der søger ly i slummen omkring storbyerne. Gaia har besøgt landet, hvor drømmen om retfærdighed igennem et...


PGA: "Modstanden skal være lige så transnational som kapitalen"

Libertad konference:

1-5 april er der Libertad-konference i Berlin. Libertad er en solidaritetsorganisering med politiske fanger overalt i verden. Der vil være repræsentanter fra solidaritetsorganisationer med politiske fanger i Kurdistan, Palæstina, Peru, Mexico, Tyskland, USA osv .... (se side 31)

IF...


AF IRENE CLAUSEN

I 1800-tallet fik den belgiske kolonimagt i Rwanda den ide at foretage en sondring mellem hutuer og tutsier, der hidtil havde opfattet sig som et folk. Tutsier blev betegnelsen for dem som ejede mere end 2 køer, og hutuer dem som ejede mindre. Der blev udskrevet ID-kort...


- men solidaritetsarbejde er mange ting. Lidt om arbejdet i IF's Mexicogruppe den seneste tid ...

AF THOMAS EISLER, MEXICO-GRUPPEN

Internationalt Forums Mexico-gruppe støtter zapatisterne og finder inspiration i zapatisternes måde at organisere sig og kæmpe på. Vi bruger en del kræfter på oplysningsarbejde i forhold til zapatisterne, men det...


Den indianske oprørsbevægelse EZLN (Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional) indkalder det mexicanske civilsamfund til en landsdækkende mobilisering mod den udryddelseskrig, som regeringen med dens paramilitære terrorgrupper i samarbejde med den føderale hær fører mod de selvstyrende indianske landsbyer.

AF MAJ-BRITT SVENDSEN

Med den Femte Deklaration fra Lacandona-junglen opfordrede EZLN i...


I påskeferien kan du komme til Berlin og møde folk fra det meste af kloden. I dagene skærtorsdag til 2. påskedag, dvs. fra den l. april til den 5. april, arrangerer Den Internationale Organisationskomite, bestående af bl.a. ADAMEER fra Palæstina, Coordinamente Mumia Abu Jamal fra Italien, IHD Menneskerettighedsforeningen fra Tyrkiet-Kurdistan,...


"Skriv om den klassiske opfattelse af imperialisme, hvad Lenin og sådan nogle mener". Således lød opgaven fra GAIA-redaktionen. I formuleringen ligger nærmest, at tingene ser anerledes ud i dag og vi nu er meget klogere. Men selvom det er sandt, at meget er forandret siden Marx', Rosas og Lenins tid,...


Det er næsten hundrede år siden, at U.S. Marines invaderede Filippinerne og dræbte mellem en kvart og en halv million filippinere under koloniseringen af øhavet. I dag er Filippinerne uafhængige, men arven efter 50 års amerikansk kolonistyre er åbenbar i Manilas slum og gader, i elendigheden og fattigdommen på landet...


I slutningen af januar erklærede Indonesien at de ville give slip på det besatte Østtimor, hvis øens befolkning ønskede det. Dette kan åbne mulighed for en fredelig og retfærdig løsning for Østtimor, efter 23 års indonesisk besættelse. Vi ser i denne artikel nærmere på historien om det besatte Østtimor.

AF...


Det var ikke blot dyr de slog ihjel, det var vores eget kød og blod de fjernede nogle af vores meget værdifulde kammerater, der blev bortført. Hvis de er døde vil vi gerne have mulighed for at komme og lægge en blomst på deres grav" (Feodora Balneizca Carnún Rián).

Hvad...