Gaia 26

Tema: Fanger

Efterår 1999

Redaktion: Janne Tynnell, Christine Lundgaard, Torkil lauesen, Stinne Lyager Bech, Pelle Dragsted

Layout: Christine Lundgaard og frø

Forsidefoto: En afd. i Vridsløselille Statsfængsel.

Foto: Kåre Bluitgen

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri 

ISSN: 0908-2492

Gaia 26

Konference i Berlin om politiske fanger

I påsken 1999 mødtes knap 400 mennesker i Berlin til konferencen 'Pacification or Liberation' om politiske fanger i hele verden. Af konferencen udsprang ideen om et fange-tema i GAIA. Internationalt Forum deltog med fem aktivister.

Af Niels Zeuthen

Politiske fanger fra alle dele af...


Af Bodil Rasmussen

Cambodia januar ’99: Cirka 3 timers kørsel fra byen Siem Reap bliver vejen for dårlig. Vores tungt lastede Nissan deletaxi, med rattet i den forkerte side, drejer ind på et hjulspor over de flade tørre rismarker. Og der står han midt i hjulsporet. 8-9 år gammel, tynd,...


Det er nu over 8 år siden at Eritrea blev befriet. Dengang havde landets befolkning og omverden store forventninger til befrielsesfronten, Eritrean Peoples Liberation Front, EPLF. Det så ud til at det nye styre ønskede demokrati, ligestilling mellem kønnene, social lighed, et multikulturelt samfund og ’self-reliance’. Bjarke Skipper Petersen har...


I glæden over at den palæstinensiske fredsproces igen er i udvikling, glemmes det faktum at processen i sit udgangspunkt er uretfærdig og indtil nu mere ligner en kapitulation end et kompromis. Samtidig svækker de nye klasseskel i det palæstinensiske samfund håbet om en ny demokratisk statsdannelse i Mellemøsten.

Af Pelle...


Mexico-gruppen i Internationalt Forum informerer

Det mexicanske regeringsparti, PRI har travlt. Der skal være præsidentvalg i år 2000. Étparti-staten er rystet og PRI-mastodonten slår for alvor revner. Facaden pudses ihærdigt op, men spørgsmålet er om det vil lykkes at få flyttet opmærksomheden fra PRI-partiets interne magtkampe, og ikke mindst fra...


1960ernes marxistisk inspirerede teorier om en ny imperialisme kendetegnet ved ulige bytteforhold og ulandenes afhængighed af ilandene er stadig i dag en del af pensum på universitetet og diskuteres også livligt i venstreorienterede kredse. Det skyldes ikke kun en mangel på fornyende teoridannelse, men også at datidens store teorier slår...


Jeg møder den tidligere ETA-fange Juan Ramon i en lille landsby i Baskerlandet. Det er hans 7. dag på fri fod efter 13 år i de spanske fængsler. Han blev dømt for at have deltaget i kidnapningen af en virksomhedsejer. Selv siger han: "Vi er ikke frie før vi får...


"Det er nødvendigt for fangen at holde sig aktiv fysisk, psykisk og socialt. Det gælder om at forholde sig aktivt til sine omgivelser i fængselssystemet, sine medfanger, og i det omfang det er muligt, til verden udenfor, for at undgå at blive tillært hjælpeløs. Hvis man er aktiv på disse...


Hvilken rolle spiller kriminalitet og straf dels for forholdet mellem staten og borgerne, og dels for forholdet mellem mennesker.

Torkil Lauesen

Neoliberalisme er ikke blot en politisk linie som Thatcher eller Reagan var udtryk for. Neoliberalismen er en net af praksisser, der strækker sig fra produktionsformer, over statslige politikker og...


Interview med repræsentant for det tyrkiske venstrefløjsparti DHKP-C (tidl. Dev-Sol)

— DHKP-C er et marxistisk-leninistisk parti som blev grundlagt den 30. marts 1994, som afløser for organisaionen Devrimci Sol (Dev Sol) 
— DHKP-C har sin største indflydelse i storbyerne hvor man organiserer folk i Folkeråd, Arbejderråd og Funktionærråd samt arbejder aktivt inden...