Gaia 32

Tema: Østeuropa

Forår 2001

Redaktion: Janne Tynell, Christine Lundgaard, Torkil Lauesen, Stinne Lyager Bech, Pelle Dragsted

Artiklerne udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Aps

ISSN: 0908-2492

Layout: Christine Lundgaard og frø

 

Gaia 32

Overgangen fra centralistisk planøkonomi til kapitalisme har ført til store sociale og økonomiske problemer i den tidligere østblok. Alligevel må man sige, at den strategi, de toneangivende kapitalistiske magter lagde umiddelbart efter murens fald, har været en succes. Med Den Internationale Valutafond i spidsen er østblokken blevet radikalt forvand let...


Modstandsbevægelsen Otpor spillede en hovedrolle i vredesudbruddet den 5. oktober i Jugoslavien, hvor massedemonstrationer tvang Milosevic fra magten. Med humor, satire og stædig markedsføring som våben fik Otpor vippet "Balkans slagter" af pinden.

Af Pia Bertelsen

"En gang var vi nødt til at flygte ud gennem et vindue," siger Ivan...


De hjemlige mediers billede af Iran viser en reformvenlig præsident i færd med demokratisk forandring. Eneste forhindring er de konservative islamiske præster. Men det er samme Khatami og hans regering som brutalt slår ned på enhver opposition og oprøret mod hans regime er voksende.

af Mellemøstgruppen i Internationalt Forum

Ifølge...


I USA er antallet af fanger steget eksplosivt i de seneste tyve år. Over to millioner amerikanere sidder i dag indespærrede. Fængselsvæsenet er blevet en industri, som vokser sig større på bekostning af andre sektorer i samfundet, og som bliver stadig mere privatiseret - og globaliseret. Den tidligere politiske fange,...


Rusland, der for ti år siden var et udviklet industriland, er i dag en råstofproducerende koloni. De veluddannede russere, der er vant til en vis levestandard, bliver mere og mere frustrerede over udviklingen og begynder nu at danne nye folkelige organisationer. Gaia har mødt den russiske politolog og aktivist Boris...


Konsolideringen af den kapitalistiske magt i Rusland sker ikke uden gnidninger. Bevidstheden blandt mange russere er stadig præget af socialistiske og kollektive idéer og de vil ikke uden videre acceptere de nye værdier. Men Ruslands venstrefløjspartier vakler i troen på socialismen og den nationalistiske retorik bliver stadig mere udbredt.

Af...


Omfanget af korruption og økonomisk kriminalitet i Rusland chokerer vestlige økonomer. Men den kriminelle økonomi er en logisk følge af overgangen til markedsøkonomi og ligner til forveksling den proces der gik forud for etableringen af kapitalismen i Vesteuropa.. Det Marx kalder primitiv eller oprindelig akkumulation.

Af Nancy Holmstrom og Richard...


Det er nu ti år siden den såkaldte "virkeliggjorte socialisme" brød sammen i det, der dengang hed Sovjetunionen. Historien om socialismen begyndte i midten af forrige århundrede med en vision om et andet og mere retfærdigt samfund end det kapitalistiske. "Et spøgelse går igennem Europa - Kommunismens spøgelse", sådan lyder...