Gaia 36

Forår 2002

Redaktion: Janne Tynell, Torkil Lauesen, Stinne Lyager Bech, Pelle Dragsted

Artiklerne udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning

Layout: Asta Nielsen, Christine Lundgaard, Gromit og Frø

Forsidefoto: Kvinde fra Guatemala

Foto: Christian Andersen

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Aps

ISSN: 0908-2492

Gaia 36

Af Nazih Richani

Colombia er blevet hærget af borgerkrig i 37 år og landet står i dag ved en korsvej. Skal konflikten afsluttes gennem forhandlinger eller ej? Det er valget mellem på den ene side en autoritær løsning, der vil kvæle landets allerede indskrænkede demokrati og på den anden side...


Af Mempo Giardinelli

I slutningen af sidste år brød et længe ulmende oprør ud i Argentina. Latinamerikas ellers rigeste land var nærmest gået bankerot og befolkningen ville ikke længere betale prisen for regeringens forfejlede politik

Billederne af rasende argentinere på gaden kunne kort før jul sidste år ses verden over:...


Af Torkil Lauesen

Anmeldelse: Imperialismen findes måske ikke mere, i stedet hersker Imperiet. Michael Hart og Antonio Negri foreslår i deres bog "Empire", at de økonomiske, politiske, militære og kulturelle forandringer af verden skal forstås som skabelsen af et Imperium: Et altomfattende globalt politisk system, der består af en række...


For tyve år siden skød soldater fra Guatemalas hær 52 mænd, kvinder og børn ved en massakre begået i landsbyen Pacoj. Nu kræver de overlevende fra massakren retfærdighed og har sammen med andre ofre for borgerkrigen anlagt sag mod landets tidligere diktatorer. Samtidig bliver den politiske situation i Guatemala mere...


Af Conn Hallinan

Det minder mest af alt om forberedelserne til et kup, når USA forsøger at sætte en kæp i hjulet for Venezuelas præsident Hugo Chavez’ fattigdomsbekæmpelse i det forarmede sydamerikanske land.

Der er lugt af kup i luften i Venezuela i disse dage. Den minder om lugten i...


Af Irene Clausen

I medierne fremstilles det ofte som om Israel og palæstinenserne er to jævnbyrdige, lige fanatiske og gale modstandere. Men Israel-Palæstina konflikten er ikke historien om to uromagere, der hver især har uret. Den handler om et folk, det palæstinensiske, der er blevet frataget sit land af en...


Af Gaia-redaxen

Dønningerne efter 11. september ramte i slutningen af 2001 Internationalt Forum: Først var det støtten til PFLP, der fik pressen til at udråbe organisationen som terrorsympatisør - senere truede et udkast til en ny terrorlov med at kriminalisere IF’s solidaritetsabejde

I kølvandet på terrorangrebet på World Trade Center...


Siden angrebet på Pentagon og World Trade center har USA og EU-landene forberedt en ny straffelovgivning som led i "Krigen mod terrorismen". Hvis denne lovgivning var rettet præcist mod den masse-terrorisme, som angrebene 11. september var et eksempel på, og hvis lovgivningen også sigtede på den terrorisme, som statsmagter udfører,...