Gaia 38

Efterår 2002

Redaktion: Janne Tynell, Torkil Lauesen, Stinne Lyager Bech, Pelle Dragsted, Britta Thomsen

Artiklerne udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning

Layout: Asta Nielsen, Christine Lundgaard og Frø

Forside: IF--plakaet

Foto: Brian Berg

Oplag: 1200

Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Aps

ISSN: 0908-2492

Gaia 38

Af Christine Lundgaard

Colombia: Hvad man taler om i USA og Europa, realiserer de i Colombia. Colombias regering har med nye ekstreme tiltag lagt sig foran i den globale krig mod terror: Et stikkerkorps med 1 million medlemmer, oprettelsen af civile vagtværn og en ny krigsskat er på vej. Præsidenten...


Tre spørgsmål om fredsvagtsarbejdet

Hvad laver man som fredsvagt? 
— Sonja Andersen: Man deltager i ikke-voldelige demonstrationer og andre aktioner. F.eks kan man bringe mad ud, sørge for at folk kan komme ud på deres marker eller følge børn i skole. Man kan også observere eller åbne checkpoints (se artikel), eskortere...


Af Ulrik S. Kohl

Beit Jala - en lille palæstinensisk by syd for Jerusalem. En gruppe fredsvagter er blevet sendt til en flygtningelejr i udkanten af byen for at undersøge mulighederne for at lave en aktion mod de israelske besættelsesstyrker

På Aidabjergets skråning i udkanten af Beit Jala er fire...


Af Britta Thomsen

I takt med de stadig mere brutale overgreb i de besatte områder har den palæstinensiske og israelske fredsbevægelse skabt et system af ikke-voldelig modstand. Det går ud på konstant at udfordre den israelske besættelsesmagt ved at bryde militære blokader af byer eller lejre, fjerne vejspærringer eller dokumentere...


Af Doris Palvio

TINKU og Internationalt Forum har haft besøg af Estela García Ramirez fra Loxicha i Oaxaca, Mexico. Estela har kæmpet i 5 år for at få sin mands morder for en domstol, og hun har stået i spidsen for de talrige af andre kvinder fra regionen, som kæmper...


Modstanden mod EU har mange ansigter. Under hele det danske EU-formandskab arrangerer forskellige organisationer og netværk aktioner, alternative møder, happenings og demonstrationer. Gaia har spurgt de fire største fællesinitiativer og netværk, hvilken dagsorden de ønsker at sætte under Formandskabet

Interview med koordinator Rune Lund

— Hvad er det vigtigste formål for...


Af Janne Tynell

EU bryster sig af at varetage u-landenes interesser i WTO-regi. Men ikke desto mindre er EU’s handelspolitik en katastrofe for u-landene. Det gælder især handlen med og produktionen af fødevarer, der er et af de tunge områder i EU.

U-lande og NGOer har længe hævdet, at EU’s...


Af Torkil Lauesen

Siden 1993 har op mod fire tusinde mistet livet som konsekvens af EU’s flygtninge- og indvandrerpolitik. De dræbes af den øgede militarisering af det “Fort Europa”, som befæstes stærkere og stærkere. De dræbes af det stadigt hårdere liv i asyllejre og fængsler, og af voldsomme deportationer.

Tidligere...


EU’s deltagelse i det globale handelssystem er en katastrofe for u-landene. Med den ene hånd omgiver EU sig med høje toldmure mod varer fra u-landene, med den anden tiltvinger de sig markedsadgang i u-landene for egne produkter, som med EU’s subsidier kan udkonkurrere lokal produktion. Således fastholdes det enorme skel...