Til inspiration: A struggle for liberation

Oversigtsartiklen "A struggle for liberation: Discussing concepts of African Feminism in Theory and Literature" giver en fin introduktion til akademisk afrikansk womanism og akademiske feminismer med afrikanske rødder.

Feminismerne er her kategoriseret efter geografisk oprindelse og teoretikernes identitet, baseret på hudfarve og religion, fremfor efter videnskabsteoretisk ramme (f. eks. marxistisk, poststrukturalistisk eller intersektionel mv.) eller efter politisk målsætning  (f. eks. ligestillingsfeminisme, frigørelsesfeminisme eller værdighedsfeminisme mv.).

Oversigtsartiklen er ledsaget af en udførlig litteraturliste med inspiration til videre fordybelse. Alle artikler og bøger er tilgængelige via bibliotek.dk eller - for de digitale tidsskrifters vedkommende - Kvinfos bibliotek

Oversigtsartiklen er skrevet af studerende ved Roskilde Universitet. 

***

This review article gives a fine introduction to academic African womanism and academic feminisms with African roots. The feminisms are here categorised by geografical origin and the identity of the theorist, based on color of skin and religion, instead of the framework of a certain scientific theory (eg. marxism, poststructuralism or intersectionality etc..) or by political goals (eg. equality feminism, women’s emancipation, feminism of dignity etc..). The literary review is attached with an inspirational and thorough list of bibliographical references for further contemplation on the subjects. All articles and books are accessible via https://bibliotek.dk/eng or - particularly for the digital journals and periodicals - through Kvinfo’s library.

The review is written by scholars at Roskilde University.

l
Bibliotek