Protestaktioner i fængsler over hele USA

Prison strike

Protestaktioner i fængsler over hele USA 

Fra den 21. august til 9. september har fangerne i den amerikanske fængselssystem aktioneret for ti politiske krav. Bandt andet færre fanger. USA er det land i verden, der har flest fængslede per indbygger. Mere end 2 millioner amerikanere sidder bag tremmer. Desuden aktioneres der for bedre forhold i fængslerne, herunder mulighederne for prøveløsladelse. Flere fanger fra Black Panter har siddet fængslet i mere end 45 år. Et andet krav er stop for det tvangsarbejde, der foregår de amerikanske fængsler.

Strejkens datoer er forankret i en historisk fortælling, som arrangørerne søger at inddrage. Strejken begyndte 21. august, årsdagen for et fængselsoprøret i 1971 i San Quentin, Californien, og slutter den 9. september, årsdagen for det berømte Attica-oprør, en fængsels protest fra 1971 i New York, hvor mange fanger mistede livet

Aktioner under strejke vil stort set finde sted inden for fængsels mure – nægte at deltage i tvangsarbejde, sulte strejke o.sv., men folk uden for fængsler kan vise deres støtte. IF har sendt en støtte erklæring. (Se nedenfor)

I løbet af de tre uger har der været aktioner i fængsler over hele USA. Ud over dette har den internationale støtte været omfattede med protest aktioner i Canada, Grækenland og Palæstina. Se mere på: http://sawarimi.org/national-prison-strike