Palæstina udtalelse fra Internationalt Forums landsmøde 2016

Udtalelse fra Internationalt Forums landsmøde 18.-19. november 2016

Kampen imod zionismen fortsætter

Palæstinakampen er borte fra medierne. Al interesse samler sig om borgerkrigen i Syrien og dens tråde ud til hele Mellemøsten og verden. Men kampen om Palæstina fortsætter. Ikke som det ofte fremstilles: en kamp mellem Israel og de to konservative palæstinensiske bevægelser, Fatah og Hamas. Kampen omfatter vigtige sekulære demokratiske kræfter, der kæmper imod den zionistiske stat Israel og USA- og EU-imperialismen. Blandt disse finder man PFLP, Folkefronten til Palæstinas Befrielse, der gennem de seneste år har vundet øget opbakning, især efter PFLP’s aktive indsats imod Israels grusomme massakrer i Gaza, og på baggrund af PFLP’s  afgørende rolle i de politiske fangers kampe og sultestrejker i de israelske fængsler.

Et opmuntrende aspekt er de unge palæstinenseres voksende involvering i kampen mod den israelske besættelse, især de unge i og omkring Jerusalem. De går til kamp imod Israels systematiske forsøg på at rense Østjerusalem for palæstinensere og gøre Jerusalem til Israels hovestad. Livet under Israels voldelige besættelse er så udsigtsløst at de unge føler de har alt at vinde og intet at tabe.

Hvad medierne også fortier, er Israels skumle rolle i Syrienkrigen og dens udløbere. I 1978 lykkedes det Israel - med støtte fra USA – at indgå Camp David fredsaftalen med Egypten og dermed splitte de arabiske lande. I dag forsøger Israel – gennem Syrienkrigen – at splitte Mellemøsten og styrke zionismens og imperialismens position. Det sker gennem Israels samarbejde med forskellige af regionens konservative kræfter. Fx har reaktionære islamiske kræfter Israels tilladelse til at gå over grænsen fra Syrien og ind i Israel til behandling på israelske hospitaler. Israel samarbejder med de konservative kurdiske kræfter i det nordlige Irak  – mens de bekæmper de progressive kurdiske kræfter i PKK og PYD.

Men kampen for et frit Palæstina fortsætter. Heldigvis vokser den internationale protest imod Israels besættelses- og apartheidpolitik, bl.a. demonstreret gennem den hastigt voksende internationale Boykot Israel-bevægelse. Kampen for Palæstinas befrielse er en kamp om Mellemøstens fremtid. Enhver sejr for den palæstinensiske befrielsesbevægelse er en sejr for antiimperialister i hele verden.

Fra Internationalt Forums landsmøder opfordrer vi til: Styrk solidariteten med den palæstinensiske demokratiske sekulære befrielsesbevægelse – Støt den internationale Boykot Israel-kampagne – Bekæmp zionismen og imperialismen og den arabiske reaktion!

Kampen for et frit Palæstina fortsætter!

l
IF Hele landet