Ny bog i Solidaritetsbutikken: PFLP - Strategy for the Liberation of Palestine

PFLP’s strategi-program fra 1969 genoptrykt – med kommentarer fra PFLP 2017

Det er et lille aktivistforlag i Holland, Christophe Kistler, som har genoptrykt PFLP’s navnkundige program: ”Strategy for the Liberation of Palestine”, vedtaget på PFLP’s 2. kongres i februar 1969.  

Det er især programmet klasseanalyse, inspireret af Mao, som har været genstand for årtiers intensive interesse – og kritik og begejstring! I programmet spørges der: Hvem er revolutionens venner? Og der svares: Arbejderne og (små)bønderne er revolutionens hjerte, især dem i flygtningelejrene. Med småborgerskabet og borgerskabet kan man indgå alliancer, men de må aldrig blive ledende. Det er arbejderklassen som skal lede revolutionen.

I programmet spørges der ligeledes: Hvem er vores fjender, og der svares: Revolutionens fjender er Israel, den zionistiske verdensbevægelse, den arabiske reaktion og den verdensomspændende imperialisme. Hovedfjenden er verdensimperialismen. Herudover rummer programmet analyser af revolutionen på arabisk niveau og på verdens niveau, diskuterer forholdet mellem partiet og masserne og så videre.

Det slås fast at PFLP anvender den demokratiske centralismes principper og praktiserer princippet om kritik-selvkritik.

Bogen har også genoptrykt det meget korte stiftelsesdokument fra december 1967 hvor PFLP blev dannet.

I forordet, der er skrevet af PFLP i 2017, konstateres at der er gået næsten 50 år siden programmets vedtagelse, og at mange ting er ændret siden da. Sovjetunionen og den socialistiske lejr, som der henvises til i programmet, eksisterer ikke længere.

En afgørende begivenhed var Oslo-aftalen fra 1993, der dokumenterede PLO-ledelsens borgerlige klassekarakter og fik katastrofale konsekvenser for  den palæstinensiske befrielseskamp. Det palæstinensiske selvstyre – Palestinian Authority (PA) - som blev skabt af Oslo-aftalen, fungerer som en skødehund for besættelsesmagten Israel og varetager fx sikkerhedsopgaver for Israel og fængsler palæstinensiske frihedskæmpere!

"Strategy for the Liberation of Palestine, PFLP", 172 sider, 50 kr.

Bogen kan købes i Solidaritetsbutikken der har åbent hverdage kl. 13-17.

Irene, Butiksgruppen

l
Butiksgruppen