Møde med Sergio Yahni fra AIC (Alternative Information Center)

AIC i KBH

Mandag den 17. oktober var Sergio Yahni  gæst i Solidaritetshuset hvor Boykot Israel Kampagnen og IF København havde inviteret til møde. Sergio Yahni havde mødt medlemmer af Internationalt Forum da de var på studietur til Vestbredden i slutningen af 2016.

Sergio præsenterede sig som antizionist, israelsk statsborger og aktiv i AIC – the Alternative Information Center. AIC blev dannet i 1984 og arbejder med oplysning om situationen i det besatte Palæstina og støtter forskellige kampagner for palæstinensernes rettigheder.

Sergios oplæg fokuserede på situationen i Israel og ”hvordan Israel tænker”. Her kan af pladshensyn kun omtales brudstykker af Sergios lange og spændende oplæg.

Den israelske stat forsøger at skabe et bestemt billede af Israel. Her er smukke strande, seksuel frihed,  spændende mad , jfr. kampagnen Round Table Tour hvor Israel inviterer gourmet-kokke  fra hele verden til Tel Aviv -  og hvor også danske restauranter er involveret (restaurant Taller i København og Malling & Schmidt). Formålet med Israels forskellige branding-kampagner et at skabe et positivt billede af Israel og dermed hvidvaske Israels forbrydelser mod palæstinenserne.  Israel brander staten og dens byer som normale – fx spændende som Barcelona eller andre fashionable byer.

Også indadtil arbejder staten Israel med at påvirke befolkningens tankegang. Fra fødslen opdrages den israelske borger med en kolonialistisk tankegang: Dette land er vores – vi er de ’rigtige’ borgere. ’Araberne’  er kun gæster i det her land. Den israelske stat presser befolkningen økonomisk for at få dem til at flytte ud i bosættelserne. Priserne på boliger er så høje i israelske byer at mange ikke har råd til at bo der, og når de af den israelske stat får tilbudt et lækkert hus i en bosættelse, siger mange ja. Og de fleste opfatter ikke bosættelsen som  illegal, men som en normal landsby. Den israelske stat forsøger at fordrive palæstinenserne fra Jerusalem og gøre dem til ’et mindretal’ i deres egen by. Der skabes et billede af palæstinensere som fremmedarbejdere selvom de er født i byen. Fra israelsk side forsøger man at skabe en opfattelse af at det anormale er normalt.

Forsøg på at rense Jerusalem for palæstinensere

 I dag bor der 800.000 bosættelser på Vestbredden, 30 % i Jerusalem, 20 % i omegnen af Jerusalem. Israel søger at rense Jerusalem for palæstinensere og gøre Jerusalem til Israels hovedstad. Palæstinensere i Jerusalem kan ikke få tilladelse til at deres evt. partnere  fra Ramallah til Jerusalem. Disse forskellige forhold har fået mange palæstinensere til at flytte fra Jerusalem til Ramallah.

Oslo-aftalen fra 1993 ændrede alt

Før Oslo-aftalen vidste israelerne godt at Israel var en besættelsesmagt, og at Vestbredden og Gaza var besatte områder. Med Oslo-aftalen lykkedes det Israel at skabe – hos israelske jøder – opfattelsen af at palæstinenserne nu havde deres egen stat – det palæstinensiske selvstyre PA (Palestinian Authority) – selvom det var en løgn, og det vidste palæstinenserne jo godt. Israel er stadig en besættelsesmagt der kontrollerer  grænserne, vandet, den palæstinensiske økonomi osv.  Palæstinenserne mærker til gengæld hver dag besættelsesmagtens tilstedeværelse: Børnene og studenterne kontrolleres på vej til skole af israelske soldater ved checkpoints og  Apartheidmuren. De skal søge om tilladelse til alt med deres bolig.

Breaking the Silence

Efter oplægget blev Sergio spurgt hvad han syntes om gruppen Breaking the Silence som er dannet af tidligere soldater i den israelske hær,  og som rejser rundt og tortæller hvilke overgreb de deltog i mens de var i militæret. Sergio mente at det rigtigste er at blive militærnægter og slet ikke deltage i det israelske militærs overgreb på palæstinenserne – selvom det koster en tur i fængslet hvad Sergio selv har oplevet. Men desværre er militærnægterbevægelsen ikke så stærk i dag.

BDS og hvad så?

Sergio blev spurgt hvordan han vurderer den internationale Boykot Israel-bevægelse BDS (Boykot,De-investering og Sanktioner). Det er godt at bevægelsen vokser, mente Sergio. BDS bidrager til at påpege det unormale i situationen med israelsk besættelse af Palæstina. Men spørgsmålet er hvordan man får sammenkædet befolkningernes vrede imod Israel og deres boykot – med magthaverne som støtter Israel.

Referent irene

l
IF København