Medlemsmøde og generalforsamling for IF Århus

Dato

D. 16. marts holder vi i Internationalt Forum Aarhus medlemsmøde med efterfølgende generalforsamling.

Vi skal blandt andet snakke om vores forårsfestival under emnet 'migration', filmfremvisning på Dokk1 og Open Shuhada Street kampagne.

Dagsorden IF Århus d. 16-03-17
A - Generalforsamling med følgende dagsorden:

1) Formalia
2) Årsberetning samt godkendelse heraf
3) Fremlæggelse af regnskab, budget samt godkendelse heraf
4) Indkomne forslag
5) Valg til bestyrelse
6) Valg af representant og suppleant til IFs styrelse
7) Kommende aktiviteter
8) Eventuelt

 

B - Medlemsmøde

 

1 - Velkomst
2 - Opsamling fra sidste møde
3 - Forårsfestival
4 - Kort Evaluering af Open Shuhada Street Kampagnen
5 - Indsamling af mails
6 - Status på studietur til Palæstina
7 - flytning f IF materiale
8 - Næsten møde
9 - Evt.

Du er velkommen selvom du ikke på forhånd er medlem af IF.

Ħ

Mindegade 10, 8000 Aarhus C

l
IF Aarhus