Medlemsmøde og Generalforsamling i IF Nordsjælland

Dato

IF Nordsjælland inviterer til generalforsamling og til møde, hvor vi skal snakke om planlægning af aktiviteterne imod markeringen af 50 års besættelse af Vestbredden.

 

Dagsorden for generalforsamling er som følgende:

1) Formalia
2) Årsberetning samt godkendelse heraf
3) Fremlæggelse af regnskab, budget samt godkendelse heraf
4) Indkomne forslag
5) Valg til bestyrelse
6) Valg af representant og suppleant til IFs styrelse
7) Kommende aktiviteter
8) Eventuelt

 

Du er velkommen selvom du ikke på forhånd er medlem af IF.

Ħ

Borgerkroen, Strandgade 75, 3000 Helsingør

l
IF Nordsjælland