Medlemsmøde IF Aarhus

Dato

Vi afholder medlemsmøde og du er velkommen omend du allerede er medlem eller gerne vil høre mere om Internationalt Forum og vores arbejde i organisationen såvel som i lokalområdet.

1. Valg af dirigent og referent
2 Visioner og forventninger - If århus
- hvor er vi nu, og hvor vil vi gerne hen?
- hvor meget tid og energi har folk at investerer?
3. Sidste nyt om oplæg og filmfremvisning d. 23/1
- Filmen varer 2 timer
- Klimakollektivet har spurgt om ændring i tidsplan
- Økonomi omkring rejseref og donation – præcis hvordan
4. Fremtidige aktiviteter
- Næste filmfremvisning d. 20 marts
- Forårsfestival
5. Opdatering og referat fra mødet med Kirstine fra Dokk1 om fremtidig brug.
6. Flytning af If materiale
- Lauras kælderum
7. Flere med, mere aktivitet – hvordan?
8. Evt.
9. Næste møde

Vel mødt!

Ħ

Mindegade 10, 8000 Aarhus C

l
IF Aarhus