Medlemsmøde i IF Nordsjælland

Dato

Forberedelserne forstætter, og vi mødes igen i IF Nordsjælland, for at planlægge videre vores markering af 50 år af israelsk besættelse af Vestbredden, som vi vil holde i juni. Gruppen har nu mødt i flere uger, men der er stadig masser at få fat i, så kom og vær med!

Her kan du læse et rough udkast af vores projekt:

Koncept:
Vi vil gerne afholde en markering af 50 år siden 6 dages krigen (5.-10. juli 1967) hvor Israel besatte Vestbredden. Det skal både være en dag, hvor vi kigger tilbage på de 50 år, der er gået (apartheid, FN og krænkelse på internationale- såvel som menneskerettighedskonventioner, mm) og kigger frem på det, der kommer (hvad kan vi forvente af fremtiden? Gerne med en smule fokus på det, der giver håb – måske BDS?).

Vi vil skabe en dag med politik, musik og palæstinensisk kultur. Som nogle palæstinensere siger, ”To exist is to resist”, og selve det med at være og at bevare den palæstinensiske kultur er en form for modstand imod en besættelsesmagt, der vil fjerne ens identitet.

Ħ

Elværket, Rosenkildestien 3, 3000 Helsingør

l
IF Nordsjælland