Medlemsmøde i IF Aarhus

Dato

IF Aarhus afholder medlemsmøde, for at planlægge de kommende aktiviteter i lokalgruppen, som fx en række filmvisninger på Dokk1. Derudover er det også muligt at komme og høre om IF, hvis du ikke allerede er medlem og i samme omgang blive det.

Dagsorden ser ud som følgende:

1. Valg af dirigent og referent
2. Opfølgning på filmvisning på Dokk1 d. 7/11 og 28/11
3. Opfølgning på debat/oplæg med Klimakollektivet og filmen "Beyond the Red Lines"
4. Boykot israelske filmdage på Øst for Paradis
5. Støttefest for Shadi Farah
6. Verdensungdomsfestivalen - paneldebat omkring Vestsahara, Palæstina og Kurdistan
7.  Landsmøde og beretning fra Århus.
8. Evt. 

Ħ

Mindegade 10, 8000 Aarhus C

l
IF Aarhus