Medlemsmøde i IF Aalborg

Dato

2017 er skudt i gang, og vi skal i Internationalt Forum Aalborg diskutere vores aktiviteter i det nye år.

Punkter til dagsordenen:
- Planlægning af aktiviteter i 2017
- Drøftelse af budget 2017
- Drøftelse af styrelsesmødet i januar
- Planlægning af generalforsamling

Hvis du har flere punkter, er du velkommen til at skrive dem på FB begivenheden eller i vores Facebook-gruppe for aktive.

Ħ

Socialisternes Hus, Søndergade 12, 9000 Aalborg

l
IF Aalborg