Internationalt Forums nye Politiske Grundlag!

IF

Internationalt Forum – Politisk grundlag
Vedtaget d. 18. november 2018

Verdens rigdomme er ulige fordelt. Hovedparten af menneskehedens arbejde går til at sikre rigdom til de få der ejer produktionsmidlerne. Internationalt Forum er en antiimperialistisk solidaritetsorganisation der vil forandre dette.

Imperialisme
Imperialismen hænger uløseligt sammen med kapitalismen. Imperialismen kendetegnes ved at en nationalstats herskende klasse søger uden for egne grænser i jagt på råstoffer, markeder og billig arbejdskraft. Imperialismen har mange udbytningsformer: bland andet udplyndring og hjemtagning af profitter. Imperialismen benytter mange politikker: fra pression, racisme, terrorlove til direkte militær magt.

Imperialismen har mange institutioner til sin rådighed: IMF, Verdensbanken, WTO, NATO og de multinationale selskaber. IF forholder sig kritisk til FN, der kontrolleres af de imperialistiske stormagter.

Antikapitalisme og antiimperialisme
IF kæmper for en verden med ligestilling mellem mennesker uanset klasse, nationalitet, køn, seksualitet og etnicitet. For os er klassesolidaritet vigtigere end statsborgerskab. Klasseundertrykkelse, racisme og diskrimination er uløseligt forbundet med kapitalismen. Antiimperialisme er derfor også antikapitalisme.

Solidaritet
Solidaritet betyder fælles kamp mod undertrykkelse, uanset hvor i verden den finder sted. Vi arbejder solidarisk i forhold til bønderne, kvinderne, befrielsesbevægelser og faglige bevægelser rundt omkring i verden. Vi udarbejder og formidler analyser af klasse- og befrielseskampen i verdens brændpunkter. Vi inviterer repræsentanter for disse bevægelser til Danmark så de får mulighed for at fortælle om deres kamp. Vi udveksler synspunkter og erfaringer. Men når vi har indledt samarbejde med en antiimperialistisk bevægelse, stiller vi ikke betingelser for solidariteten. Vi mener at de selv er de bedst egnede til at beslutte kampens vej.

Solidariteten går på tværs af grænser. Vi bekæmper magthavernes forsøg på at splitte arbejderklassen og solidaritetsarbejdet ved hjælp af nationale grænser og terrorlove.

Visioner
Vores perspektiv er globalt. Det er fra dette vi lægger vores strategier. Vi kæmper for en lige og demokratisk verden. Ingen er frie før alle er frie.

Vi ændrer ikke verden gennem reformer og lappeløsninger. Imperialismens forbrydelser kan kun fjernes med et radikalt brud med kapitalismen og opbygningen af en verdensorden med lige fordeling af goderne og i balance med naturen.

Organisering
IF blev dannet i 1972. Vi har gennem årene støttet befrielsesbevægelser på alle kontinenter og opbygget viden og erfaring som det er vigtigt at bygge videre på. Kontinuitet i solidaritetsarbejdet er vigtig.

IF er en græsrodsorganisation der bygger på aktivisme og demokrati nedefra. IF er en udenomsparlamentarisk organisation og ikke tilknyttet noget parti. IF samarbejder med andre organisationer på venstrefløjen.

IF er en organisation der består af selvstændige grupper, der selv tilrettelægger deres solidaritetsaktiviteter og koordinerer sit arbejde gennem styrelsen.

l
IF Hele landet