Internationalt Forums Landsmøde - Antiimperialistisk Organisering

//

Internationalt Forums Landsmøde - Antiimperialistisk Organisering
d. 17. og 18. november 2018

Kære IF’er,

På årets landsmøde får vi mulighed for at træffe beslutninger af afgørende betydning for IF’s fremtid. Vi skal blandt andet diskutere vores fremtidige organisering og økonomi og et forslag til et politisk grundlag. Årets tema er “Antiimperialistisk Organisering”. Det bliver en godtepose af spændende diskussioner og udvekslinger med antiimperialister fra hele landet! Glæd dig desuden til lækker vegansk mad til donation, palæstinensiske øl fra Taybeh og fællessang!

Landsmødet finder sted i Ungdomshuset, Dotheavej 61 i København NV. Vi starter lørdag omkring kl. 11.30 og slutter søndag kl. 16.00. Der gives rejserefusion for IFere der kommer udenbys fra og vi hjælper gerne med solidarisk overnatning hos københavnske IFere eller i Ungdomshuset. 

Med denne invitation sender vi foruden invitation og dagsorden, også årsberetning 2018, forslag til vedtægtsændring og aktivitetsplan 2019.

Frister for landsmødet
Har du ændringsforslag til vedtægterne, eller andre forslag der skal tages op på landsmødet er frist for at indsende dette til landskontoret den 31. oktober 2018. Samme dag er der frist for tilmelding til landsmødet, og kort herefter vil de tilmeldte modtage et samlet landsmødekompendium. Ændringer, forslag og punkter til dagsorden sendes til info@internationaltforum.dk

Foreløbige dokumenter

Foreløbig dagsorden
Udkast - Styrelsens beretning
Udkast - Aktivitetsplan 2019
Forslag til vedtægtsændring

 

Vi glæder os til at se jer!

Solidariske hilsner fra planlægningsgruppen

The main part of the annual assembly will be in Danish, but we will make sure that all members of IF have the possibility of participating. English translation will be organized, and multilingual debates are welcome! The assembly is for everybody independent of language! Please tell us your translation needs when signing up

Ħ

Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 Kbh NV

l
IF Hele landet