Internationalt Forum søger ny landssekretær

Vi søger en person med engagement i solidaritetsarbejde og international politik, som både kan styrke aktivismen og samarbejdet i IF og tage ansvar for opgaver med tilskudsansøgninger, administration, kommunikation, aktivistpleje, solidaritetsbutik og regnskab i hverdagen.

Internationalt Forum er en antiimperialistisk solidaritetsorganisation. Vi arbejder for en verden hvor klodens rigdomme er ligeligt fordelt, og hvor retten til forskellighed og selvstændighed står i centrum. Vi samarbejder med og støtter folkelige bevægelser verden over og laver oplysnings- og kampagnearbejde i Danmark. Vores solidaritetsarbejde har i øjeblikket fokus på Latinamerika, Mellemøsten og Sydøstasien.

Internationalt Forum styrker og udvikler lokal solidaritetsaktivisme omkring IFs lokalgrupper seks steder i landet, og arbejder på at lokalgrupperne danner base for et bredere aktivist miljø i Danmark. Arbejdet i lokal- og emnegrupper bindes sammen af en årlig fælles kampagne, der i år har fokus på migration.

Landssekretærens opgaver er blandt andet at:

 • Passe Solidaritetsbutikken og IFs lokaler i Griffenfeldsgade i samarbejde med IFs butiksgruppe
 • Kommunikere via IFs medier
 • Lave regnskaber og være i dialog med IFs revisor
 • Udarbejde ansøgninger og varetage kontakten til DUF og øvrige tilskudsgivere
 • Understøtte arbejdet i IFs emne- og lokalgrupper
 • Yde sekretariatsbistand for IFs styrelse
 • Administrere IFs medlemskartotek

Det er vigtigt at du:

 • Kan afspejle IFs formål i din daglige praksis
 • Kan understøtte et aktivistisk miljø
 • Trives med administrative opgaver
 • Kan samarbejde på kryds og tværs, internt og eksternt
 • Kan arbejde på grundlag af kollektive beslutninger i en politisk styret organisation
 • Kan varetage opgaver med ansøgninger til tilskudsgivere
 • Er god til at tage imod nye medlemmer
 • Er vedholdende og udholdende

Det er desuden vigtigt, at du kan navigere i et krydsfelt mellem vidt forskellige politiske interessenter, fra Internationalt Forums samarbejdsorganisationer i det globale syd og til Dansk Ungdoms Fællesråd.

Det er en fordel, men ikke et krav hvis du også:

 • Kan tale flere sprog, gerne ikke-vestlige
 • Har erfaringer med praktisk politisk aktivisme internationalt
 • Kan bidrage med udviklingsperspektiver og nye idéer til Internationalt Forum
 • Har en kreativ åre og kan skrive journalistisk, lave grafik, producere video el. lign.

Stillingen er på gennemsnitligt 20 timer pr. uge, fortrinsvis hverdage mellem kl. 13-17. Desuden er der en del aften- og weekendarbejde. IF har overenskomst med 3F København. Lønnen er pt. 14.645 kr. om måneden, samt tillæg for forskudt arbejdstid og pension. Ansættelsen er på max. 4 år.

Ansøgning sendes til info@internationaltforum.dk senest onsdag den 15. februar 2017 kl. 18. Ansøgere vil blive indkaldt til samtale i uge 8. Tiltrædelse snarest muligt.

For yderligere oplysninger om stillingen kontakt 35371889 alle hverdage fra 13 til 17 eller skriv en mail til info@internationaltforum.dk.                    

l
IF Hele landet