Indkaldelse til ordinær generalforsamling IF Århus

Dato
aarhus

INTERNATIONALT FORUM ÅRHUS: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING!


Internationalt Forum indkalder til vores årlige generalforsamling, tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 17, i vores lokaler i Ungdomskulturhuset (UKH) på Knudrisgade 5 i Aarhus!

Om du allerede er medlem af Internationalt Forum, eller blot er interesseret i vores internationale solidaritetsarbejde, så kom forbi!

Dagsorden:
1)      Valg af dirigent og referent
2)      Årsberetning samt godkendelse heraf
3)      Fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf
4)      Indkomne forslag
5)      Valg af forperson og kasserer
6)      Valg af repræsentant og suppleant til Internationalt Forums styrelse
7)      Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt medlemsmøde i det restende tidsrum.

Vedlagt er vedtægterne for IF Århus.

Vel mødt!

Kammeratlige hilsner
//IF Århus

Ħ

Knudrisgade , 8000 Aarhus

l
IF Aarhus