Indkaldelse til generalforsamling i IF Fyn

Dato

OBS - ny dato! Torsdag den 17. marts kl 19 i Møllergade 105, 5700 Svendborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Årsberetning for 2015

3. Gennemgang af regnskab og budget

4. Indkomne forslag - Husleje i lokalerne i Møllergade

5. Valg af for-person og kasserer

6. Valg af repræsentant og suppleant til IF’s styrelse

7. Kommende aktiviteter - 1. maj - Demokratifestival

8. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at drikke en øl eller sodavand sammen.

l
IF Fyn