Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i IF Vestsjælland

Dato

IF Vestsjælland holder ekstraordinær generalforsamling den 30. september på Makvärket i Regstrup.

Efter generalforsamlingen vil det være muligt at blive til mad til Makvärkets folkekøkken og efterfølgende til et oplæg om zapatisterne og Mexicos kooperativer inkl. smagning af kaffe produceret i zapatisternes kooperativer i Chiapas. Oplægget er afholdt af IF Mexico gruppen og arrangeret af IF Vestsjælland.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i IF Vestsjælland

Tid og sted:
Fredag den 30. september, kl 18:00 - 19:00
på Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 Regstrup

Dagsorden:

1. Formalia (Valg af ordstyrer og referent)
2. Indkommen forslag til vedtægtsændring: Udvidelse af medlemkreds til en større del af Sjælland (Postnumre 4500-4990 begge inkl., sådan at det nye medlemkreds inkluderer postnumre 4000-4990).
3. Indkommen forslag til vedtægtsændring: Ændring af lokalgruppens navn fra "Internationalt Forum Vestsjælland" til "Internationalt Forum Sjælland"
4. EVT.

l
IF Sjælland