Ideværksted: Colombia, hvad gør vi?

Dato

Idéværksted: Fredsprocessen i Colombia skrider fremad - men hænger samtidigt i en tynd tråd. En ny bølge af vold mod politiske aktivister og menneskerettighedsforkæmpere er brudt ud. Hvad kan progressive kræfter i Danmark gøre konkret for at styrke solidariteten med Colombia - og kampen for en social retfærdig fred?

Taller: El proceso de paz avanza en Colombia - pero al mismo tiempo se ve amenazado por una nueva hola de violencia dirigida contra líderes sociales y defensores de DDHH. Cómo pueden las fuerzas progresistas de Dinamarca concretamente fortalecer la solidaridad con Colombia y la lucha por una paz con justicia social?

PROGRAM:
10.30 Kaffe og velkomst v. Morten Riis, kommunalbestyrelsesmedlem og tidl. valgobservatør i Colombia
10.45 Rapport fra Carrizal: Hvad betyder fredsprocessen for beboere og guerillasoldater i og omkring en lille colombiansk landsby i et gulddistrikt? (Simon Eiriksson og Nina Lendal, Internationalt Forum)
11.15 Den politiske bevægelse Marcha Patriotica og Enhedslistens tanker og initiativer omkring fredsprocessen Anne Rehder, fagsekretær vedr. udenrigs- og udviklingspolitik i Enhedslistens Folketingssekretariat
11.30 Alternativets tanker og initiativer omkring fredsprocessen (skal bekræftes/por confirmar)
11.45 Opsamling på solidaritetsaktiviteter, del 1.

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 "Juridiccion Especial para la Paz" - hvad er det for et nyt retssystem, som skal opbygges som en del af fredsprocessen? - Julie Wetterslev, Ph.D researcher International Law (EUI):
13.15 Fagforbundet 3F’s igangværende og fremtidige solidaritetsarbejde med Colombia (Jesper Nielsen, rådgiver i Fagforbundet 3F's afdeling for International Solidaritet)
13.30 Kampagnen stopblodkul.dk – en succes med at sætte menneskerettigheder på dagsordenen i dansk-colombiansk handelssamarbejde? (Marie Hagensen fra Colombia Solidaritet)
13.45 NGOen Mi Cuerpo og arbejdet for at forebygge teenagegraviditeter. Hvad er situationen for kvinderettigheder i Colombia? (Salka Wollesen Breum, Mi Cuerpo/Min Krop)
14.00 Debat: Hvad skal der gøres?
15.00 Perspektiver for solidaritetsarbejde – set fra Danmarks ambassade i Colombia (Merete Hansen)
15.30 Opsamling på solidaritetsaktiviteter, del 2.
16.00 Afrunding og opsamling

Initiativtagere: Morten Riis, kommunalbestyrelsesmedlem på Bornholm (EL), Ulrik Kohl, borgerrepræsentant i København (EL)

Ħ

Enhedslisten, Studiestræde, København K

l
Colombiagruppen