Generalforsamling IF Sjælland

Dato

IF Sjælland indkalder til årets generalforsamling i Tølløse. Der vil være mad og god stemning! Dagsorden er som følger:

 

1)    Valg af dirigent og referent

2)    Årsberetning samt godkendelse heraf

3)    Fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf

4)    Indkomne forslag

5) Kommende aktiviteter her under Majskole på Makvärket

6)    Valg af forperson og kasserer

7)    Valg af repræsentant og suppleant til Internationalt Forums styrelse

8)    Eventuelt

 

Kom glad!

 

Ħ

Grønholmvej 26, 4340 Tølløse

l
IF Sjælland