Generalforsamling IF Fyn

Dato

Så er det tid til årets generalforsamling. Kom glad til en snak om migrationskampagnen som vi rykker ud med til forårets og sommerens festivaler, som minimum til Havnekultur i Odense og Demokratifestival i Ollerup. Vi skal også snakke om fremtidig lokalefællesskab.

Efter generalforsamlingen går vi ud og spiser nogle pizzaer!

Her er dagsorden for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent og referent

2) Årsberetning samt godkendelse heraf

3) Fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf

4) Indkomne forslag

5) Aktiviteter; Migrationskampagne, sommerfestivaler mm

6) Lokalefællesskab

7) Valg af forperson og kasserer

8) Valg af repræsentant og suppleant til Internationalt Forums styrelse

9) Eventuelt

Se også IF Fyns vedtægter.

Ħ

Møllergade 105, 5700 Svendborg

l
IF Fyn