Generalforsamling i IF Nordsjælland

//

IF Nordsjælland inviterer hermed til den årlige generalforsamling, hvor vi skal beslutte en række punkter med betydning for driften af lokalafdelingen det næste år. Vi ses d. 2. maj kl 19 i lokalerne på Lundegade 17, 3000 Helsingør.

Dagsordenen ser ud som følger:
1)      Valg af dirigent og referent
2)      Årsberetning samt godkendelse heraf
3)      Fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf
4)      Indkomne forslag
5)      Året der kommer i lokalforeningen
6)      Valg af forperson og kasserer
7)      Valg af repræsentant og suppleant til Internationalt Forums styrelse
8)      Eventuelt

Vedhæftet findes vores vedtægter.

Håber på at se jer!

Ħ

Lundegade 17, 3000 Helsingør

l
IF Nordsjælland