Generalforsamling i IF Fyn

//

IF Fyn inviterer hermed til den årlige generalforsamling, hvor vi skal beslutte en række punkter med betydning for driften af lokalafdelingen det næste år. Vi ses d. 2. maj kl 19 i lokalerne på Møllergade 105, 5700 Svendborg.

Dagsordenen ser ud som følger:
1)      Valg af dirigent og referent
2)      Årsberetning samt godkendelse heraf
3)      Fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf
4)      Indkomne forslag
5)      Valg af forperson og kasserer
6)      Valg af repræsentant og suppleant til Internationalt Forums styrelse
7)      Eventuelt

Vedhæftet findes vores vedtægter.

Håber på at se jer!

Ħ

Møllergade 105, 5700 Svendborg

l
IF Fyn