Generalforsamling i IF Aalborg

//
aalborg

Medlemmer af Internationalt Forum Aalborg indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Årsberetning samt godkendelse heraf
3) Fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf
4) Indkomne forslag
5) Valg af forperson og kasserer
6) Valg af repræsentant og suppleant til Internationalt Forums styrelse
7) Valg af husrådsrepræsentant
8) Eventuelt

Ħ

Søndergade 12, 9000 Aalborg, Denmark

l
IF Aalborg