Generalforsamling i IF Aalborg

Dato

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning samt godkendelse heraf
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af forperson og kasserer
  6. Valg af repræsentant og suppleant til Internationalt Forums styrelse
  7. Eventuelt

Kun medlemmer har stemmeret.

Ħ

Socialisternes Hus, Søndergade 12, 9000 Aalborg

l
IF Aalborg