Free Palestine: Oplæg med ung Palæstinenser

Dato
IF KBH

Kom til oplæg med den Palæstinensiske aktivist Hamza Zbiedat!

Med udgangspunkt i sine egne oplevelser, vil Hamza give et aktuelt oplæg om situationen i det besatte Palæstina. Gennem fortællinger fra Jordandalen, hvor Hamza selv er fra og som siden 1967 har været besat af staten Israel, gives et indblik i en hverdag under besættelsen. En hverdag hvor basale rettigheder som vand, elektricitet, sundhedssystem og uddannelse er forbeholdt israelske bosættere og hvor systematisk overtagelse af land, ejendom og ressourcer foregår med militær magt.

Oplægget vil ligeså kaste lys over de store linjer i den mere end 60 år gamle konflikt, der ifølge Hamza aldrig har handlet om religion, men slet og ret om at fjerne en befolkning for at gøre plads til en anden. Udviklingen fortsætter og besættelsen ekspanderes dag for dag. Samtidig er det internationale samfund passivt, imens imperialismen direkte forsøger at fortie det palæstinensiske spørgsmål. ”Det er derfor vi mener at vi fortsat må tale om Israel – Palæstina konflikten, så den ikke mister sin værdi”.

Hamza har gennem mange år været aktiv i kampen for et Palæstina med frihed og demokrati. Han er aktivist i organisationen Ma’an, der på arabisk betyder ”sammen”. Organisationen støtter og samarbejder med palæstinensiske bevægelser, landbrugs-, kvinde- og økologiske organisationer samt er aktiv i de fattigste og mest marginaliserede dele af det palæstinensiske samfund. Ligesom en stor del af Palæstinas mandlige befolkning har Hamza oplevet det Israelske fængselssystem indefra gennem tre år som politisk fange. Han vil også beskrive i hvor høj grad menneskerettigheder bliver overholdt i de forskellige regimer i området.

Hamza giver i dette oplæg en personlig fortælling og politisk analyse af den komplekse konflikt og fremlægger sit perspektiv for en ende og fredelig løsning; ”Én stat hvor alle har de samme rettigheder, uanset religion, farve, køn mv.”

Oplægget foregår hos Internationalt Forum, Griffenfeldsgade 41, 2200 Kbh N - kl. 19-21


Come to lecture with the Palestinian activist Hamza Zbiedat.

With a starting point based on personal experiences, Hamza will give a relevant and up to date lecture about the situation in occupied Palestine. With a focus on the Jordan Valley, where Hamza is coming from, he will deliver an insight on life under occupation. A life where basic rights such as water, electricity, healthcare and education are reserved for illegal Israeli settlers, and where land, property and resources are systematically taken over with military force.

Furthermore the lecture will shine light on the greater lines in the more than 60 years old conflict, that according to Hamza, never has been about religion, but rather the expulsion of an original population to make room for another. This process is continuing and the occupation is expanding each day. At the same time the international society is passive, while some countries are even trying to silence the Palestinian question: ”This is why we mean, that we always have to talk about the Israel-Palestine conflict, so it will never lose its value”.

Hamza has been active in the struggle for a Palestine with freedom and democracy for many years. He is an activist in the organization Ma’an, which in arabic means ”together”. The organization supports Palestinian movements, agricultural-, women- and ecological organizations, and they are active in the most poor and marginalized areas within the Palestinian society. Like many Palestinians, Hamza has been improsined by Israel, and spent three years behind bars as a political prisoner. Likewise he has experienced how the Palestinian Authority is collaborating with the Israeli state, against the hope for a free and democratic Palestine.

Hamza will deliver a personal story and political analysis of the complex conflict, while proposing his hope for an end and peaceful solution for: ”One state, where everyone has the same rights, no matter religion, color, sex etc.”

The Lecture will take place at International Forum, Griffenfeldsgade 41, 2200 CPH N - at 19-21h

Ħ

Griffenfeldsgade 41, 2200 København N, Danmark

l
IF København