Folkevandring på menneskerettighedsdagen 2016

Dato
Folkevandring 2016

***English below***

Menneskerettighederne gælder for alle mennesker, hele tiden.
Alle har ret til et liv i sikkerhed, også flygtninge.
Ingen skal ikke leve i fattigdom, heller ikke flygtninge.
Alle har ret til at blive behandlet fair og ligeværdigt, også flygtninge.
Alle skal behandles med respekt og værdighed, også flygtninge.
Mennesker, der flygter fra krig og undertrykkelse, har ret til asyl.
En ordentlig behandling af flygtninge er et internationalt anliggende.

Vi mener, at det går i den forkerte retning, hvad angår samfundets måde at behandle mennesker, der flygter fra krig og forfølgelse. Vi ønsker at leve i et land, hvor vi behandler hinanden ordentligt.

Derfor inviterer vi alle til folkevandring for medmenneskelighed, venlighed og respekt.

Vi samles på Nytorv i Aalborg og går i fakkeltog via Algade til Nordkraft. Her vil der være taler ved Fawaz Alzatto og Signe Lindstrøm og musik med Søren Bruun.

Folkevandringen er arrangeret af Amnesty International i Aalborg, Dansk Flygtningehjælp i Aalborg, Oxfam Ibis i Aalborg, Asylforum Aalborg, Internationalt Forum i Aalborg, 1000Fryd.


Human rights apply to everybody, all the time.
Everybody has the right to live in safety, including refugees.
No-one should live in poverty, and neither should refugees.
Everyone has the right to fair and equal treatment, including refugees.
Everyone should be treated with respect and dignity, including refugees.
People who flee war and oppression have the right to asylum.
Decent treatment of refugees is an international responsibility.

We are of the opinion that things are heading in the wrong direction, when it comes to the way society treats people that flee from war and persecution. We wish to live in a country, where we treat each other in a decent manner.

We therefore invite everyone to join this people's march for dignity, friendliness and respect.

We gather at Nytorv in Aalborg and walk together via Algade to Nordkraft. Here, there will be speeches by Fawaz Alzatto and Signe Lindstrøm and music by Søren Bruun.

This event is organized by Amnesty International i Aalborg, Dansk Flygtningehjælp i Aalborg, Oxfam Ibis i Aalborg, Asylforum Aalborg, Internationalt Forum i Aalborg, 1000Fryd.

Ħ

Nytorv, Aalborg C