”Flygtningelejrene og fængslerne er steder for palæstinensisk identitet og kamp”

Møde med Taghrid fra PYO – Palestinian Youth Organization -   tirsdag 25. april

Møde med Taghrid fra PYO – Palestinian Youth Organization -   tirsdag 25. april

”Flygtningelejrene og fængslerne er steder for palæstinensisk identitet og kamp”

Tirsdag den 25. april havde IF’s Mellemøstgruppe inviteret til møde i solidaritetshuset med to repræsentanter for PYO – Palestinian Youth Orghanization – i Libanon.  Kun Taghred deltog i mødet, da Marina blev forsinket 3 dage på grund af visumproblemer. PYO er en progressiv ungdomsorganisation der er aktiv i Palæstina, Syrien og Libanon.

Sjældent har der været så mange unge deltagere til møde i butikken. Blandt de ca. 35 fremmødte var det store flertal unge, heraf mange fra SUF (Socialistisk Ungdoms Front).

Livet i flygtningelejren som et fængsel

Taghrids oplæg fokuserede på situationen for de unge i flygtningelejrene i Libanon. Lejrene er ofte som ghettoer hvor man lever isoleret fra det øvrige samfund. Dette forstærkes af at palæstinenserne i Libanon udsættes for omfattende diskrimination fra regimets side. Eksempelvis er der ca. 70 procent af jobs i Libanon som ikke kan søges af palæstinensere. PYO forsøger at aktivere de unge gennem sport, holder politiske skolingsmøder hvor erfarne revolutionære kammerater kommer og holder oplæg. For PYO er kunst og kultur vigtige instrumenter i kampen mod den israelske besættelse. Taghrid nævnte inspirationen fra de to ’store’ palæstinensiske kunstnere, Ghassen Kanafani (myrdet af Israel i 1972), forfatter og medstifter af PFLP, og Mahmoud Darwish den berømte digter. Begge har de skrevet om besættelsen, om livet i eksilet og i flygtningelejrene. Taghrid fortalte at hun selv skriver digte og tegner og maler (se fotoet med hendes personlige dagsorden til mødet på tavlen).

Palæstina i vores erindring

Taghred har aldrig selv været i Palæstina. Men gennem bedsteforældrenes og forældrenes fortællinger kender hun Palæstina som sin egen lomme og kan i detaljer beskrive hvordan den landsby så ud som bedsteforældrene blev fordrevet fra i 1948. 

Men hvor den palæstinensiske kunst tidligere fokuserede meget på fortiden – fx den symbolske nøgle til det hus hvorfra familierne blev fordrevet – fokuserer de unge kunstnere i flygtningelejrene i dag mere på nutiden. De bruger materialer fra lejrene fx pigtråd, gamle hjul osv. til at lave kunst der skal symbolisere de sociale forhold som nutidens unge lever under.

De palæstinensiske fangers sultestrejke

Historisk har de palæstinensiske fanger i israelske fængsler altid udgjort en vigtig del af kampen mod den israelske besættelse. De allerfleste familier har haft pårørende i fængslerne, det gælder både voksne og børn. Men fængslerne er også steder for politisering og politisk uddannelse. Det er vigtigt at støtte den nuværende sultestrejke og kampen for fangernes krav og samtidig støtte kampen mod besættelsen, understregede Taghrid.

Solidaritet – hvordan

Taghred understregede at alle former for solidaritet er velkomne. Støtte til de sultestrejkende politiske fanger, støtte til den internationale boykot Israel-bevægelse som også hendes organisation PYO er meget aktive med. Hun sagde at det var vigtigt at der kom besøg i lejrene og opfordrede mødedeltagerne til at komme og besøge de palæstinensiske flygtningelejre og med egne øjne se hvor elendige forholdene er- og berette om forholdene og støtte palæstinensernes kamp mod diskriminationen i Libanon. Også støtte til kravet om Retten til at vende tilbage er afgørende – allermest for palæstinenserne i flygtningelejren hvis store drøm er at slippe ud af lejrene og  vende tilbage til Palæstina

Styrk den internationale solidaritet

IFs Mellemøstgruppe

l
Mellemøstgruppen