EUs handelspolitik og danske investeringer i en beskidt industri

//
billede

Forurening af grundvand og luft, alvorlige sygdomme og trangsforflytninger er nogle af de konsekvenser lokalsamfund på kanten af kulminerne i Mozambique oplever. Fra et dansk og EU-synspunkt, er klimapåvirkningen en anden åbenlys grund til ikke at investere i kulindustrien.

AAAJC, menneskeretsorganisation i Mozambique, organiserer lokalsamfund i udvindingsprovinsen Tete, hvor bl.a. mineselskabet VALE, der udvinder kul i området, er ansvarlig for alvorlige krænkelser lokalt. Afrika Kontakt og partnere støtter den igangværende proces i FN for at skabe en bindende traktat der forpligter virksomheder på menneskerettighederne. I stedet for at bakke op om denne positive process har EU og Danmark, gentagende gange forsøgt at forhindre processen, ligesom EU sideløbende arbejder for at oprette nye mekanismer der skal beskytte store virksomheders interesser.

Samtidig fastholder en række danske pensionsselskaber, herunder PensionDanmark og Industriens Pension, stadig deres investeringer i selskabet VALE, der tjener sine penge på kuludvinding i Mozambique.

3F Aalborg, Internationalt Forum Aalborg og Afrika Kontakt inviterer til en eftermiddag hvor vi stiller skarpt på livet på kanten af en kulmine, EUs handelspolitik og forbindelsen til danske pensionskunder.

Talere:

Ali Chaucate, advokat i organisationen AAAJC fra Mozambique, han vil fortælle om problemerne hans organisation oplever med mineselskabet VALE og hvordan de ved at organisere sig står stærkere.

Jacob Lang fra Afrika Kontakt vil præsentere rapporten Danske investeringer i en beskidt industri og de seneste reaktioner fra pensionskasserne, samt EUs handelspolitik generelt med særligt fokus på EUs position i forhold til FN traktaten om virksomheder og menneskerettigheder.

Benny Vinther og Ole Nors fra 3F Aalborg vil fortælle om 3Feres mulighed for at øge indflydelse på deres pensionsopsparing.

Der vil være kaffe, te, øl og sodavand til mødet.

Mødet er støttet af Globalt Fokus og Europanævnet

Her et par links til videre læsning:

https://afrika.dk/article/rettigheder-hvem

https://afrika.dk/article/en-kulsort-forretning

https://afrika.dk/article/kulstøv-og-pensionskasser-i-mozambique

https://afrika.dk/article/en-beskidt-industri

Ħ

3F Aalborg Hadsundvej 184 B, 9000 Aalborg

l
IF Aalborg