Septemberskole: En anden globalisering er mulig

//
Septemberskole

TILMELDING OG FULDT PROGRAM HER/REGISTRATION AND FULL PROGRAM HERE: https://noah.dk/kalender/septemberskole-en-anden-globalisering-er-mulig

(English below)

Vil du heller ikke vælge mellem Trumps verden eller en verden kontrolleret af Goldman Sachs og Monsanto? Vil du i stedet arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden?

Netværket for Solidarisk Handel, som består af Colombia Solidaritet, Mellemamerika Komiteen, Afrika Kontakt og NOAH Friends of the the Earth Denmark, afholder 21.-23.9. Septemberskole på Kultur- og Miljøkollektivet Makvärket på Vestsjælland i samarbejde med Internationalt Forum Sjælland. Her sætter vi fokus på den verden og globalisering, vi gerne vil have.

Handelspolitik- og aftaler er en drivkraft for øget ulighed og ubæredygtigt forbrug og produktion. Aftaler som TTIP (EU/USA) og CETA (EU/Canada) giver transnationale virksomheder mulighed for at sagsøge stater, hvis de mister profit, medfører deregulering og privatiseringer. Trumps bud er racistiske told- og grænsemure, der vil skabe (handels)krig. Det er ingen tvivl om, at det er tid til en anden handelspolitik, som er retfærdig og bæredygtig.

Septemberskolen er en mulighed for såvel nye som erfarne aktivister, der gerne vil arbejde med globalisering og handel. Weekenden giver mulighed for at blive introduceret til og tage del i organisationernes arbejde og aktiviteter, få kendskab til handelspolitik og arbejde videre med politikudvikling og ikke mindst hænge ud med andre aktivister og lære Makvärket at kende.

Weekenden koster kr. 150. Hvis du ikke har midlerne, så skriv til os (nanna@noah.dk), så finder vi ud af det. Weekenden vil foregå på dansk og engelsk.

__________________________________________________

Do you also not want to choose between Trump’s world or a world controlled by Goldman Sachs and Monsanto? Do you in stead want to work for a just and sustainable world?

The Network for Trade Solidarity, which consists of Colombia Solidarity, The Central America Committee, Afrika Kontact and NOAH Friends of the the Earth Denmark, hosts September 21-23 a school at the cultural and environmental collective Makvärket at Western Sealand in collaboration with Internationalt Forum Sealand. This will give the opportunity to focus on the world and globalisation we want.

Trade policies and agreements are drivers of increased inequality and unsustainable consumption and production. Agreements like TTIP (EU/USA) and CETA (EU/Canada) provide transnational companies with special rights to sue states in cases of lost profit and they lead to deregulation and privatisations. Trump’s suggestions consist of walls of customs and at borders, which will lead to a (trade) war. There is no doubt that it is time for another trade policy, which is just and sustainable.

The September school is a possibility for new as well as experienced activists to engage in work on trade and globalisation. The weekend offers possibilities to be introduced to and take part in the work and activities of the organisations, gain knowledge on trade policies and continue to work with policy development and not least of all hang out with other activists and get to know Makvärket.

The price of the weekend is kr 150. If you have difficulties finding the financial means, then please get in touch (nanna@noah.dk) and we will find a solution. The weekend will be held in Danish and English.

Ħ

Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 Regstrup

l
IF Sjælland