Generalforsamling i IF Sjælland

//
Makvärket

IF Sjælland inviterer hermed til den årlige generalforsamling, hvor vi skal beslutte en række punkter med betydning for driften af lokalafdelingen det næste år. Vi ses d. 3. maj kl 17 på Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 Regstrup.

Dagsordenen ser ud som følger:
1)      Valg af dirigent og referent
2)      Årsberetning samt godkendelse heraf
3)      Fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf
4)      Indkomne forslag
5)      Valg af forperson og kasserer
6)      Planlægning af bod til Makvärkets Festival
7)      Valg af repræsentant og suppleant til Internationalt Forums styrelse
8)      Eventuelt

Vedhæftet findes vores vedtægter.

Håber på at se jer!

 

Ħ

Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 Regstrup

l
IF Sjælland