Generalforsamling Internationalt Forum København

Dato
kbh

Kære københavnske medlemmer af Internationalt Forum

Hermed en invitation til den årlige generalforsamling i IF København, hvor vi skal beslutte en række punkter med betydning for driften af den københavnske lokalafdeling det næste år. Vi ses d. 28. marts mellem kl. 18 til 20 på Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41, 2200 København N.

Dagsordenen ser ud som følger:
1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent, samt godkendelse heraf
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af repræsentant og suppleant til Internationalt Forums Styrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Vedhæftet findes vores vedtægter.


Håber på at se jer!


Kærlige revolutionære fra IF København

Ħ

Griffenfeldsgade 41, 2200 København N

l
IF København