Medlemsmøde i IF Aalborg

Dato
Aalborg

Så er der atter medlemsmøde i Internationalt Forum Aalborg. Kom frisk. Der er kage.

Foreløbig dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Det sker i verden
3) Kommende aktiviteter
4) Henvendelser og nyt fra
5) Evaluering af aktiviteter
6) Økonomi
7) Næste møde
8) Eventuelt

Vi ses!

Ħ

Socialisternes Hus, Søndergade 12, 9000 Aalborg, Denmark

l
IF Aalborg