IF København: Colombia - situationen efter fredsaftalen

Dato
COlobian

(English further down the description)

Hvordan er situationen i Colombia efter fredsaftalen? 

Vi har i Internationalt Forum København fået besøg af Sofia Calderón, som er Colombianer og aktiv på den colombianske venstrefløj. Hun giver en introduktion til Colombia og baggrunden for de interne politiske, sociale og bevæbnede kampe, samt en vision for fremtiden efter fredsaftalen, som blev indgået mellem FARC og regeringen i november 2016. Bagefter vil der være tid til spørgsmål og diskussion. 

Hun skriver om sig selv: 
Mit navn er Sofia Calderón og jeg kommer fra Colombia. Min familie og jeg er politiske flygtningen i Argentina, fordi vi er med i en stor politisk og social bevægelse, som kæmper for menneskerettigheder, social retfærdighed, imod kapitalisme og patriarkat i vores land. Vi kunne ikke blive i landet på grund af den stærke politiske forfølgelse fra regeringen og paramilitære grupper af forskellige sociale og politiske organisationer. How is the situation in Colombia after the peace agreement? 

In International Forum Copenhagen we have a visit from Sofia Calderón, who is Colombian and active on the youth left wing of Colombia. She will give an introduction to Colombia and the origins of the internal political, social and armed conflict as well as a vision for the future for Colombia after the peace agreement that was signed by FARC and the government in November of 2016. Afterwards there will be time for questions and discussion. 

She wrights about herself: 
My name is Sofia Calderón and I'm from Colombia. Me and my parents are political refugees in Argentina, because we make part of a large political and social movement that struggles for human rights, social justice, against capitalism and patriarchy in our country. We weren't allowed to keep being part of it in the country for the strong political persecution from the government and paramilitary forces to militants of different social and political organisations.

Ħ

Griffenfeldsgade 41, 2200 København

l
IF København