Generalforsamling i IF Aalborg

Dato
Aalborg

Kære medlemmer af Internationalt Forum Aalborg

I indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling: Torsdag den 15. februar 2018 kl. 19:00 i Socialisternes Hus, Søndergade 12, 9000 Aalborg.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Årsberetning samt godkendelse heraf

3) Fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf

4) Indkomne forslag

5) Valg af forperson og kasserer

6) Valg af repræsentant og suppleant til Internationalt Forums styrelse

7) Eventuelt

Nedenfor finder I IF Aalborgs vedtægter og link til Facebook-begivenhed

Med venlig hilsen

Ħ

Socialisternes Hus, Søndergade 12, 9000 Aalborg

l
IF Aalborg