Intromøde for nye aktive i IF København

Dato
Internationalt Forum København

Vil du være aktiv i Internationalt Forum?
Så kom til møde i lokalgruppen i København nu på torsdag, og vær med til til at planlægge vores arbejde i det kommende år. Hvad skal vores næste foredrag handle om og hvilke kampe og sager skal vi støtte det kommende stykke tid?

Vi skal blandt andet snakke om aktiviteter op til den internationale Open Shuhada Street kampagne og halvfjerdsåret for staten Israels oprettelse.

Vi starter kl. 19 med en kort intro til Internationalt Forum og vores lokalgruppe. Mødet varer max 2 timer.

-----------------------

Do you want to get active in International Forum?
Then come to the meeting in our local group in Copenhagen this thursday and join us in planning our work the coming year. What should our next lecture be about, and which struggles should we support the coming year?

We are also going to talk about activities during this years 'Open Shuhada Street* campaign and the marking of the 70th year of the establishment of the state of Israel.

We wil start at 19:00, with a short intro to International Forum and our local group. The meeting will last maximum 2 hours.

Ħ

Griffenfeldsgade 41, 2200 Kbh N

l
IF København