IF København: SoliCafé - 50 years of resistance

Dato
Solicafe

(English further Down the description)

D. 11. december 1967 blev Folkefronten for Palæstinas Befrielse (PFLP) oprettet. I 50 år har tusinder af fedayeens, bønder, arbejdere og studerende kæmpet og givet livet i kampen for et frit, demokratisk og socialistisk Palætina.

I dag 50 år efter PFLPs oprettelse, er perspektivet for et frit Palæstina endnu længere ude I horisonten.

Palæstinensere mødes dagligt af zionismens besættelse, terror, kidnapninger og likvideringer.

Osloaftalen har skabt alliancen mellem PA og staten Israel. Samtidig møder den palæstinensiske modstand mod besættelsen øget repression. Bl.a. er PFLP idag stemplet som terrrorganisation af både USA og EU.

De seneste uger har vi endnu engang set det palæstinensiske folk rejse sig I trods og mod besættelsen. I kølvandet på USAs anerkendelse af Jerusalem som staten Israels hovedstad, er tusinder gået på gaden for at konfrontere uretfærdigheden.

PFLP er blandt de der går forrest i denne kamp. Den internationale solidaritet er netop nu vigtig for at styrke kampen, i Palæstina og resten af verden, mod undertrykkelsen af det palæstinensiske folk.

Derfor holder IF København solidaritetscafé i anledning PFLP´s jubilæum og for at styrke den fortsatte palæstinensiske befrielseskamp. Der vil være oplæg, palæstinensisk mad og øl til solidarietetspriser.

Griffenfeldsgade 41, kl. 18-21!


On the 11th of december 1967 the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) was established.

For 50 years thousands of fedayeens, peasants, workers and students have fought and given their life in the fight for a free, democratic and socialist Palestine. Today 50 years after the founding of PFLP, the perspective for a free Palestine is even further out in the horizon.

Palestinians are daily facing the Zionist occupation, terror, kidnappings and killings. The Oslo-accord have established an alliance between PA and the state of Israel. At the same time Palestinian resistance is faced with increasing oppression.

Today, amongst others, the PFLP is considered a terrorist organization by the USA and the EU. In recent weeks, we once again have seen the Palestinian people rise up against the occupation. After the US move to consider Jerusalem as the capital of the state of Israel, thousands have taken to the street, confronting the injustice. PFLP are among those in front of the fight.

The international solidarity is important in this moment, to strengthen the fight in Palestine and the rest of the world, against the repression of the Palestinian people.

In that occasion International Forum Copenhagen are inviting to solidarity-café to mark the 50 year anniversary of the PFLP and to strengthen the ongoing Palestinian struggle for freedom. There will be speeches, Palestinian food and beer sold to solidarity-prices.

Griffenfeldsgade 41, from 18-21h!

Ħ

Griffenfeldsgade 41, 2200 København

l
IF København