IF Aalborg

Internationalt Forum Aalborg

Det arbejder vi med

Internationalt Forum Aalborg arrangerer løbende møder og events om aktuelle internationale emner. Vi arbejder blandt andet for at Aalborg også får besøg, når IF’s internationale samarbejdspartnere og kontakter er på besøg i Danmark. Vi samarbejder også med andre organisationer og grupper i Nordjylland om at styrke den internationale solidaritet i vores landsdel.

Det kan du gøre

Ud over at komme til vores offentlige møder, kan du dukke op til medlemsmøder, hvor vi beslutter hvilke aktiviteter vi skal lave. Møderne afholdes som regel en torsdag kl. 19, og vi giver kaffe/te samt småkager. Vi holder til på Socialisternes Hus, Søndergade 12, 9000 Aalborg.

//

Medlemmer af Internationalt Forum Aalborg indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Årsberetning samt godkendelse heraf
3) Fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf
4) Indkomne forslag
5) Valg af forperson...


//

Forurening af grundvand og luft, alvorlige sygdomme og trangsforflytninger er nogle af de konsekvenser lokalsamfund på kanten af kulminerne i Mozambique oplever. Fra et dansk og EU-synspunkt, er klimapåvirkningen en anden åbenlys grund til ikke at investere i kulindustrien.

AAAJC,...