VENSTREdot # 2

en spalte fra Tidsskriftcentret.dk om aktuelle artikler og link.

af Jørgen Lund og Bjarne A. Frandsen

Stop krigen

Når Vestens ledere som reaktion på terrorangrebet straks tog ordet "solidaritet" i munden, er der grund til at være på vagt.

Da "civilisationens krig" mod Afghanistan startede den 7. okt., reagerede de internationale børser næsten ikke. Men det var der heldigvis andre der gjorde! Der blev hurtigt dannet initiativer, som det københavnske Nej til krig og terror, der også har startet en underskriftsindsamling , der kan downloades fra deres hjemmeside [www.nejtilkrig.dk]. Dette site har også "Links til sites og tekster", hvor der er andre danske og internationale initiativer. Fx det amerikanske á9-11 Peace.org : Action for Justice, not War www.9-11peace.org

Også den danske fredsbevægelses store fælles-site Fred.dk har i højre spalten [www.fred.dk/index.htm] to sektioner: Blodhævn bør være fortid û stop terrorisme fredeligt, som indeholder sitets egne artikler, danske og udenlandske links og nyhedsgrupper, og oversigt over forskellige underskriftsindsamlinger (!) og sitet har den for tiden mest omfattende danske aktivitetskalender Demonstrationer og møder imod krigen

Efter 11. sep.

Selvfølgelig beskæftiger samtlige venstrefløjens tidsskrifter sig med mange af de samme emner, som var kom på dagsordenen efter 11. sep., og som dette indstik, hvori denne spalte er trykt, også handler om. Altså emner som:

  1. Krigstruslen (i perioden fra 11. sep. til krigsudbruddet 7. okt.) og krigen som ren hævn, fordi den er rettet mod symptomer på verdens internationale uretfærdighed
  2. Racismen, (ikke blot sammenligningen af reaktionerne på 5.000 døde i New York med fx 1 mio. i borgerkrigen i Rwanda, men også , som udtrykt i Tv-Avisens overskrift Hadefulde angreb på fremmede er blevet dagligdag- og det over hele Europa
  3. USA’s egen terroristiske historie (ikke mindst Golfkrigen, der kostede mindst 20 gange så mange livet)
  4. USA’s egen aktive deltagelse i terror (fx de mellemamerikanske højrefløjes dødspatruljer og historiens ironi?  den 11. sep. 1973 kontrarevolutionen i Chile)
  5. Bin Laden & USA/CIA (terrorismen som USA selv skabte, udrustede og opmuntrede)
  6. USA’s egen (eller stedfortræder-) krige og terror i andre lande (rækken af blodige invasioner og vestlige krige, ikke mindst Irak-krigen med den efterfølgende blodige blokade og opbakningen bag Israels besættelse og undertrykkelse af palæstinenserne)
  7. Afghanistan (hvor et liv i flygtningelejre for mange er alternativet til USA’s hævntogt)
  8. Terrorismen som blindgyde i kampen for en bedre verden, et kort i de herskendes hænder.

Disse danske tidsskrifter er Socialistisk Information (nr.158, 2001) med temaet Efter terrorangrebene, [www.sap-fi.dk/si/158/], der bl.a har en artikel af John Pilger Islamiske folk er allerede ofre for USA’s magt; og Socialistisk Arbejderavis (nr. 196, 2001, ekstranr.), med titlen Stop Bush’s krig: Krig stoppper ikke terror [www.socialister.dk/saa/196/i...].

[www.apk2000.dk/netavisen/ind...] har på sit site samlet sine artikler, bl.a. under temaerne Bush-doktrinen: Terrorkrig û Stjernekrig og Attentatet mod demokratiet. Det samme har dagbladet Arbejderen under overskriften Artikler om USA’s nye krig [www.dkp-ml.dk/art4/lead_terr...], hvor der øverst på siden også er link til en dansk arrangementskalender.

Argumenterne mod terrorismen og krigen, Bin Laden, imperialismen, osv. er i øvrigt samlet i pjecen No to Bush’s War (30 A4-sider) hos det amerikanske Left Turn [www.left-turn.org/No_War.html].

Det norske Antiimperialismesida - Et netsted mot krig "mod all terror, mot hevn og mot krigshissing" [http://aksjon.fix.no/krig/] er et "lite bidrag for a skaffe krigsmotstandere alternativ informasjon".

Det andet USA

Andre danske samlinger er først og fremmest på Modkraft.dk, med nyheder på forsiden [www.modkraft.dk] (der prioriteter mediebilledets disinformation, censur og selvcensur) De store mediers partiske dækning er der modvægt mod hos FAIR : Fairness & Accuracy In Reporting [www.fair.org], hvor de på forsiden har temaet World Trade center and Other Terrorism resources.

Modkraft.dk har også et godt tema på forsiden af sitet: Så kom krigen til USA, i deres Link-guides i venstremenuen, hvor der er link til mange materialer og link til de største USA-samlinger for analyser, kommentarer og debat. Her må især må det amerikanske ZNet anbefales, som har samlet egne artikler og links i sektionen "Reactions to terror" under titlen Emergency : Terrorism and War med oversigt over andre alternative mediers dækning og alle sitets egne sektioner relateret til emnet.

For nyhedssites er det især afdelingerne i Washington og NYC af det amerikanske Independent Media Center (Indymedia), der gør sig både i alternativ information og andet end det skrevne ord, fx videoer og radio.

På Tidsskriftcentret.dk er listen over progressive nyhedssites på Internettet aktuelt blevet flyttet frem forrest på vores forside [www.tidsskriftcentret.dk], så det er muligt at "bladre" sig igennem de alternative og progressive nyhedsleverandørers dækning af 11. sep. og krigen.

Tre andre, amerikanske, netsteder skal nævnes som vigtige kilder til den amerikanske debat og progressive nyhedsformidling:

Tidsskriftet CounterPunch [www.counterpunch.org/wtcarch...] har temaet CounterPunch stories on 9/11 Attacks.

Det store tidsskrift The Nation har resursesiden September 11, Links and Info [www.thenation.com/special/wt...], der indholder deres egne artikler og debatter, især mellem The Nation’s skribent Christoper Hitchens og Noam Chomsky. Og nederst på siden har de en række links for "both the serious and the casual reader" til Resources on Islam.

AlterNet, "the news and syndication service of the independent press", samler både politisk og pressemæssigt bredere. I deres hovedsektion 9-11: History, Analysis and Breaking News [www.alternet.org] û i menuen til venstre û ligger henvisninger til deres andre sektioner, bl.a. The Anti-War Movement, med link til flere initiativer og organiseringer.

Endelig er der grund til at fremhæve et tysk dobbeltsproget site (engelsk-tysk), Reds û die Roten, der har samlet en række af de vigtigste sværvægter-indlæg fra amerikanske sites omkring 11. sep., bl.a. fra flere af ovenstående sites, i et tema World Trade Center [www.marxists.de/war/wtc/index.htm]. Det er bidrag af folk som Tariq Ali, Noam Chomsky, Robert Fisk, Naomi Klein , Studs Terkel og Edward Said og i deres tema Middle East ligger den store historiske artikel fra 1981 af Jonathan Neale The Afghan Tragedy om Afghanistans historie og Sovjets invasion i 1979 [www.marxists.de/middleast/in...].

Afghanistan

Ofre for krigen er ikke blot de døde, men også de mange afghanske flygtninge. Ikke nok med, at de bombarderes med i bedste fald nytteløse amerikanske feltrationer, men vinteren og nye lidelser er på vej. Flygtningene alene er et argument imod krigen!

The Middle East Research and Information Project udgiver hyppigt et MERIP Press Informations Notes. Nr. 70 (24.9.2001) behandler Afghanistan’s Refugee Crises [www.merip.org].

En meget anbefalet bog om Afghanistan er Ahmed Rashid’s Taliban : Militant Islam, Oil and Fundmentalism in Central Asia. Et uddrag fra denne bog Osama Bin Laden: How the U.S. Helped Midwife a Terrorist ligger på forsiden af The Public i [www.public-i.org]

Mere om Taleban er der i en anmeldelse af bogen Reaping the Whirlwind, The Taliban Movement in Afghanistan af Michael Griffin, som ligger på sitet In Defence of Marxism [www.marxist.com/asia/taliban...]. Samme site har på forsiden henvisning til temaet Bush’s "War against terrorism" : News , analysis, background and translations. áFor information på dansk, søg Afghanistan i Leksikon for det 21. århundrede [www.leksikon.org]. Det danske tidsskrift Den Ny Verden [www.cdr.dk/dnv/] har en baggrundsartikel af Asta Olesen, Hvad skjuler Taliban under sløret (nr. 1, 1997, side 90-105, artiklen er ikke online). En anden dansk ikke-online artikel af samme forfatter er i Tidsskriftet Antropologi (nr. 37, 1998, side 25-33): Taliban i Afghanistan.

Mellemøsten

I samme region er den USA-ledede blokale mod Irak en anstødssten, som kan rekruttere den fanatisme og de argumenter, den aktuelle terrorismes aktive og sympatisører. Blokadens rædselsfulde virkninger er bl.a. beskrevet af John Pilger, hvis dokumentarfilm fra sidste år Paying the Price: Killing the Children of Iraq ligger på Pilgers eget site, sammen med materialet omkring filmen [http://pilger.carlton.com/iraq].

Det store site Truth, Justice and human Rights in the Middle East har en samling af materialer The Gulf War and Sanctions: Sanctions as weapons of mass destruction [www.mideastfacts.com/index_i...].

Materialerne på samme netsted [www.mideastfacts.com] viser hvorfor den største kilde til raseri og vrede i de arabiske folkemasser er USA’s altafgørende støtte til Israels besættelse af Palæstina.

Terrorismen

Hvis terrorismens hensigt var at skade USA, få landet og dets regering i defensiven, så har 11. sep. tværtimod bragt den amerikanske regering, som eller var på vej til at blive svært international upopulær på sin holdning til fx aftaler fra Koyto til i løbet af en eftermiddag at blive genindsat som ledende verdenspolitibetjent i militært og efterretningsmæssigt samarbejde.

Terrorismen har styrket den, der skulle rammes û og den 11.sep. blev i WTC tusinder arbejdere, turister, flypassagerer og forbipasserende og pårørende dræbt, som var uskyldige i den amerikanske regerings politik, som måske var modstandere af den - (terrorismens tåbelighed i en nøddeskal !) Til gengæld blev opbakningen bag Bush-regeringens hævnplaner sværere at modarbejde, racismen kom i offensiven verden over. Det var ikke USA-imperialismen, der blev svækket 11. sep., men det gav vind til en forstærket højrefløj og forstærket efterretningstjenester, militarisering og EU-samarbejde, indskrænkning af demokratiske- og asylrettigheder og til en korstogsstemning, som muslimer og "arabisk udseende" folk i alle lande mærker. Debatten om terrorismen er klassisk på venstrefløjen; til gengæld findes der også en klassisk tekst, fra 1909, Why Marxists Oppose Individual Terrorism af Leon Trotskij, (7 A4-sider)[www.marxists.org./archive/tr...], rul ned til årstallet 1909.

Det tidligere omtalte AlterNet har også et tema Terrorism : Counter-terrorism [www.alternet.org/issues/inde...] med en række ret bredt samlede artikler om terrorisme og USA’s rolle.

Få selvmordspiloters aktion kan få er stor politisk virkning, men ingen forandring til det bedre. De herskende bliver ikke presset, de undertrykte (hvor meget de end hader de ramte symboler) bliver ikke bedre organiseret eller får mere selvtillid. Tværtimod bliver der tvivl, afstandtagen og passivitet.

Global aktivitet

Netop passivitet er der ikke brug for nu. Den solidaritet, der nu er brug for, er aktivitet for at få stoppet krigen. Og ligesom den såkaldte "krig mod terrorismen" er en aktion mod symptomer og ikke mod sygdommen, er alternativet til terrorismen ikke opbakning bag USA’s krig eller USA’s eller den russiske opbakkede Nordlige Alliances udryddelse af Taleban-styret. Alternativet er kampen mod den globale ulighed. Dette alternativ har ikke kun vist sig i de massedemonstrationer, aktiviteter og organiseringer, som vi har set i Vesten de sidste to år fra Seattle til Genova, men også de kampe og protester, der har været uden for de vestlige lande imod de herskendes globaliseringspolitik. En verdensoversigt over protester kan ses i rapporten på sitet World Development Movement: States of Unrest: Resistance to IMF Policies in Poor Countries [www.wdm.org.uk/cambriefs/Deb...].

Og det amerikanske Global Issues har lavet rapporten Public Protests Around the World [www.globalissues.org/TradeRe...].

Den øjeblikkelige offensiv fra de herskende klasser gør det endnu vigtigere med organisering og aktivitet mod global ulighed, mod globaliseringens militære ansigt og solidaritet i kampen mod globaliseringens uhyrligheder og militarisme. Terrorhandlingerne 11. sep. har ikke gjort denne kamp lettere, - men absolut mere aktuel.

Jørgen Lund & Bjarne A. Frandsen 12.10.2001

Denne tekst findes online på Tidsskriftcentret.dk’s site [www.tidsskriftcentret.dk], hvor du direkte kan klikke dig ind på internet-adresserne.