Terroraktioner eller lignende i Danmark

Danmark har været forskånet for større terroraktioner. Der har ikke været mange sager, og den eneste egentlige terrorhandling her i landet - bombeattentaterne mod North West Orient og synagogen i København i 1985 - blev udført af tilrejsende fra Sverige. Vi giver her en oversigt:

  • 1977 Brandbombeattentat mod den indiske ambassadørs bolig. En sekt, Universal Army, påtager sig ansvaret, og kræver fængslede sektmedlemmer i Indien frigivet.
  • 1979 - 1981. Anonyme armenere påtog sig ansvaret for flg. fire aktioner: 1979 Bombeattentat mod Turkish Airlines kontor. Tre sårede. 1981 Drabsforsøg på tyrkisk diplomat, der blev hårdt såret. 1979 1981 To bombeattentater, det ene mod Turkish Airline med én lettere såret. Attentatmændene henviste til det tyrkiske folkemord mod armenerne i 1915, og der krævedes autonomi til efterkommerne af de overlevede. En serie hærværks- og brandbombeattentater i Århus. PET indsatte agenten Anders Nørregaard, der senere berettede om sit arbejde for PET, og udløste PET-skandalen i 1998.
  • 1985: Bombeattentater mod det amerikanske flyselskab North West Orient og den jødiske synagoge i København. Ved flykontoret dræbtes én person og godt 20 såredes, kun materiel skade ved synagogen. Bombeattentater mod to jødisk-ejede forretninger, et rejsebureau og et cateringfirma. Aldrig opklaret. En række bombeeksplosioner, bl.a. ved den sovjetiske ambassade og ved en sydafrikansk ANC- repræsentants bolig på Østerbro i København.
  • 1986: Starten på en årelang kampagne mod Shell og andre firmaer, der opererede i det Apartheid- plagede Sydafrika. Under kampagnen begik enkelte anonyme grupper eller enkeltpersoner hærværk og sabotage. Brandattentat mod polsk-jødisk klub i København. En ukendt, islamisk og pro-iransk gruppe i Libanon påtog sig senere ansvaret i en erklæring fra Beirut. Om erklæringen var sand vides ikke, sagen er ikke opklaret.
  • 1991: To brandbomber mod den tyrkiske ambassade i København, og senere på året én mod Turkish Airlines
  • 1992 Det stadig uopklarede bombedrab i Søllerødgade.
  • 1993 Brandbomber mod tre tyrkiske institutioner i København.

For overskuelighedens skyld har vi ikke her nævnt hærværksaktioner mod, og ildspåsættelser af, indvandrerbutikker, asyl- og flygtningefaciliteter, venstreorienterede samlingssteder mm i perioden.