Studietur i Palæstina

Med Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening som drivkraft var Internationalt Forum sammen med Mellemfolkeligt Samvirke og Folkekirkens Nødhjælp med til at arrangere en studietur til Palæstina denne sommer.

Turens formål var at give et andet billede af konflikten, end den vi præsenteres for til dag lig. Turens varede 3 uger, hvoraf de to første blev tilbragt sammen med palæstinensiske organisationer, NGOer og prominente per soner, der har spillet en central rolle i udviklingen i det seneste årti. Den sidste uge blev tilbragt i det israelske område, hvor vi mødte repræsentanter fra "det alternative Israel". Mange af udtalelserne i dette nummer af GAIA stammer fra møder på studieturen.

Der var i alt 12 personer afsted på turen, der blandt andet gæstede palæstinensiske landsbrugsprojekter og flere store byer på Vestbredden. Samtidig boede deltagerne i Jaffa, et mindre velhavende område i Israel, og fik indblik i bosættelsernes rolle i konflikten og i den situation, som henved l million palæstinensere i Gaza dagligt befinder sig i.

Men ingen er, at deltagerne nu efter hjemkomsten skal formidle deres viden og indhøstede erfaringer videre, således har der ikke været tale om en ferie.

Hvis alt går vel gentages studieturen til næste år. Så hvis du har lyst til at deltage på en indholdsrig tur i et konfliktfyldt område, kan det være en god ide allerede nu at afsætte 3 uger af sommerferien.

Yderligere oplysninger kan fås hos de fire ovennævnte organisationer.