Rapport fra konferrencen om politiske fanger

Konferencen ’Free All Political Prisoners’ blev afholdt den 22.-24. oktober i København. Formålet med konferencen var at styrke solidariteten med politiske fanger over hele verden.Konferencen var organiseret af Internationalt Forum i samarbejde med organisationer fra Iran,Baskerlandet og Tyrkiet. Der deltog knap 200 aktivister fra hele verden – blandt andet USA, Mexico, Colombia, Baskerlandet, Filippinerne, Tyrkiet, Kurdistan, Iran, Palæstina, Libanon og enrække europæiske lande.

Uddrag af afsluttende hilsen til konferencen af C. T. Tabuga fra Filippinerne.

”Kære venner og kammerater. Vi er nu nået til afslutningen af denne frugtbare konference. Lad os holde en pause og ære og mindes de politiske fanger somdøde i fængslerne under tortur, hængning, henrettelse, sygdom og selvmord som følge af det forfærdelige og nedværdigende liv, de henlever i fængslerne. I de sidste tre dage har vi hørt historier om de lidelser som politiske fanger udsættes for (…) Iran, Baskerlandet,Tyrkiet, Kurdistan, Palæstina, Colombia, Danmark, Mexico, Filippinerne og USA.Vi sørger over de inhumane forhold og dødsfaldene i fængslerne. Men gennem den stolte modstand som de politiske fanger og deres fami lier og allierede har ydet, inspireres vi til at vende vores sorg og vrede til en organiseret modstand mod udbytterne og undertrykkerne.”

C.T. Tabuga deltog på konferencen Nyt netværk for solidaritet med politiske fanger Et af målene med konferencen var at danne et netværk, der kunne styrke den internationale solidaritet med politiske fanger. Det er endnu for tidligt at sige, om det er lykkedes. På konferencens afsluttende plenummøde blev vedtaget en aktivitetsplan og nedsat en følgegruppe, med en deltager fra hvert land, som skal være ansvarlig for at føre aktiviteterne ud i livet. Aktivitetsplanen indeholder følgende opgaver:

  • Oprette en fælles hjemmeside med links til alle deltagende organisationer, der informerer om retssager, fængslinger og solidaritetsinitiativer
  • Forberede alternative retssager om politiske fanger
  • Sende delegationer til retssager mod politiske aktivister
  • Udarbejde lister med navne på politiske fanger i de forskellige lande, så man kan sende dem solidaritetshilsener
  • Udpege en international fangedag
  • Lave dokumentarfilm om politiske fanger
  • Udgive bøger med digte af poliske fanger
  • Udarbejde e-mail liste over alle deltagere på konferencen
  • Forberede fremtidige konferencer om politiske fanger Følg med i arbejdet på: www.freeallpoliticalprisoners.org

Tak til alle aktivisterne!

Aktivister fra Internationalt Forum har lagt et stort arbejde i konferencen. Layout og tryk af program, afhentning af internationale gæster i lufthavnen, finde sovepladser til de tilrejsende deltagere, mødedirigenter, tolke osv. Også en stor tak til de mange aktivister fra Ungdomshuset; Uden dem var konferenig lykkedes.

Workshops

Konferencen var bygget op omkring workshops. Hensigten var at skabe en konferencehvor deltagerne selv kunne være aktive ogdeltage i debatter og ikke blot - som det ofteer tilfældet med internationale konferencer -sidde og lytte passivt på veltalende personligheder.En af de mest velbesøgte workshops påkonferencen var ”A Fair Trial for Mumia AbuJamal”, arrangeret af Mumia Abu Jamalsadvokat Robert Bryan, i samarbejde medSøren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU.

En workshop som efter konferencen harbetydet, at der er kommet nyt liv til Mumiakampagnen i Danmark.Foreningen Oprør arrangerede i samarbejdemed ROJ TV en workshop omkring terrorlovene og deres konsekvenser. Et spørgsmålsom også blev behandlet i andre workshopsom terrorlovene og kriminalisering af fagligtog politisk arbejde.Forholdene for politiske fanger i iranske -, tyrkiske -, israelske -, filippinske - og mexicanskefængsler blev diskuteret i en række workshops,hvor der bl.a. var ubehagelige beskrivelse aftortur, mord og voldtægter.På en anden workshop blev administrativefængslinger (at stater fængsler personer udenretssag red.) diskuteret og eksemplificeret. Administrative fængslinger anvendes meget oftei Israel og nu også i Danmark. Det kom frem, atde administrative fængslinger ikke blot anvendes til at skræmme de indespærrede fra fortsatpolitisk aktivitet, men også til at skræmme folkuden for fængslerne: familierne, vennerne,aktivisterne – fra at deltage i politiske aktiviteterrettet mod regimerne og deres håndlangere.Endelig var der workshops omkring planlægning af kommende tribunaler, altså alternativeretssager.