Palæstinabetragtninger efter "freden"

Amerikanske doktriner og hellig krig vil ikke løse det palæstinensiske problem

Af M. Martin

Efter den kolde krigs afslutning har verdensordenen ændret sig, hvilket også har påvirket Mellemøsten og konflikten mellem Israel og de palæstinensiske områder.

Arafats fløj af PLO (SAF) har vist sig at mestre kamæleonens kunst og er slået ind på en kompromis søgende kurs. Ved hemmelige forhandlinger i Norge mæglede Washington mellem SAF og Israel, og man enedes om en "fredsaftale". Socialistiske grupperinger i Mellemøsten ser dette som et komplot, en videreførsel af "Green Belt"-doktrinen som begyndte i halvfjerdserne med anvendelsen af befolkningens rodfæstede religiøsitet til at kontrollere de revolutionære strømninger. Nu med SAF, Israel og USA hånd i hånd vækkes mindet fra Iran, hvor det islamiske præstestyre overtog magten med hjælp fra imperialisterne, efter at befolkningen havde gjort oprør mod shahens enevælde. Samtidig med at SAF officielt indordner sig under israelsk militærdominans i de besatte områder, optræder de islamiske organisationer Hamas (note 1) og Islamisk Jihad (støttet af USA, Israel og de reaktionære regimer i Mellemøsten) meget aktive i kampen for et ISLAMISK Palæstina, hvilket deler befolkningen i dem, der tror på tanken om en islamisk stat, og dem, der ved, at dette blot gavner imperialisterne, da religionen fastholder befolkningen i undertrykkelsen. Når befolkningen er så splittet og uden en fælles front, kan USA og Israel manipulere og købe sig til kontrol.

Ligeledes er det de revolutionære kræfters pligt at organisere fortsat væbnet kamp - intifada - mod imperialisterne, zionisterne og de reaktionære regimer i Mellemøsten for at befri det palæstinensiske folk og andre revolutionære folk i Mellemøsten.

note 1: USA har indrømmet, at de under den kolde krig støttede Hamas for at modarbejde de sovjet-støttede PLO-organisationer. Efter Sovjets sammenbrud påstår de, at denne støtte er ophørt, hvilket må betvivles, idet det fortsat er i USA's interesse at svække de revolutionære og socialistiske kræfter i Palæstina. Tænk blot på Iran, hvor USA bibeholdt hemmelige kontakter til det islamiske regime, selv om begge parter officielt erklærede sig fjender.